Fúze proměnily tiskový trh. VLP je dvojkou, na čele CNC

středa, 07. ledna 2015, 10:07 Tisk MediaGuru

Jak se za rok změnilo postavení vydavatelů, ukazuje srovnání, které zohledňuje fúze na trhu.

Vydavatelská skupina Vltava-Labe-Press se po akvizici Sanomy, která ke konci roku zfúzovala Astrosatem, stala druhým nejsilnějším vydavatelem na tiskovém trhu. Vyplývá to z výpočtu počtu čtenářů jednotlivých vydavatelství s ohledem na fúze, které se za poslední rok na tiskovém trhu odehrály.

Nejsilnější vydavatelskou skupinou v počtu čtenářů, je vydavatel deníků Blesk, Aha! a Sport, společnost Czech News Center (CNC), která v průměru osloví 3,5 mil. čtenářů (čtenost na vydání). Dvojkou je Vltava-Labe-Press s průměrným počtem 3 mil. čtenářů a třetím nejsilnějším Bauer Media, jehož tituly podle Media projektu v průměru osloví 2,5 mil. čtenářů (včetně dřívějšího vydavatelství Bauer Media Praha, tj. bývalé Stratosféry).

TOP 10 vydavatelských skupin podle počtu čtenářů (tis.)

Dosah vydavatelu

Zdroj: Media projekt, 2. a 3. čtvrtletí 2014, Unie vydavatelů, STEM/MARK, Median

Vývoj za poslední rok na tiskovém trhu zároveň ukazuje, že konsolidace je nezbytným předpokladem zachování tržního podílu. Akvizicemi mohou vydavatelé kompenzovat klesající čtenost titulů. I tak je ale zřejmé, že celkový dosah vydavatelů ve srovnání s obdobím před rokem poklesl – u prvních pěti v průměru o cca 300 tisíc čtenářů. Na druhou stranu desítka nejsilnějších vydavatelů zaujímá na celkovém trhu vyšší podíl než před rokem. Zatímco v roce 2013 dosahoval podíl deseti čtenářsky nejsilnějších vydavatelů 78 %, v současnosti je to cca 85 % trhu.

Projekce změny počtu čtenářů za období roku, tis. osob

Czech News Center -267
Vltava-Labe-Press (vč. Astrosat) -385
Bauer Media / Bauer Media Praha -200
Mafra -234
Burda Praha -544
RF hobby -212
Mladá fronta -107
Empresa Media -53
Borgis -28
Economia 145

Zdroj: Media projekt, 2.-3. kvartál 2013, Unie vydavatelů, Median, STEM/MARK

Pozn.: Srovnání vychází z dosahu, jakého by vydavatelé dosáhli, kdyby se už v r. 2013 zohlednily všechny fúze na trhu.

Pozn 2: Vliv na čtenost (dosah) má i ukončení vydávání titulů a změny v portfoliu, ke kterým za rok došlo, jakož i počet titulů, které vydavatelé nechávají měřit výzkumem Media projekt.

-mav-