Astrosat po akvizici Sanomy plánuje letos zisk

úterý, 17. února 2015, 12:12 Tisk MediaGuru

Ze znaleckého odhadu vyplývá, že Astrosat byl letos mohla vytvořit zisk přes 40 mil. Kč.

Vydavatelská společnost Astrosat, která v loňském roce koupila magazínové vydavatelství Sanoma Media, plánuje pro letošní rok ziskové hospodaření ve výši přesahující 40 mil. Kč. Vyplývá to ze znaleckého posudku společnosti. Astrosat, patřící do skupiny Vltava-Labe-Press, byla před fúzí ziskovou společností. Výše zisku za rok 2013 dosáhla 30 mil. Kč. Naproti tomu Sanoma se v posledních letech propadla do ztráty, která v roce 2013 představovala necelých 60 mil. Kč. Astrosat odhaduje, že fúze se Sanomou a s dalšími firmami, které Astrosat pohltila (bývalá Sanoma Media CZ a Easy Publishing) se do hospodaření společnosti za rok 2014 odrazí ještě ve ztrátě přes 7 mil. Kč. V letošním roce by ale mohla zfúzovaná společnost vykázat zisk přes 42 mil. Kč.

Hospodaření společností ze skupiny Astrosat v roce 2013 (tis. Kč)

2013 Astrosat Astrosat Media (dříve Sanoma) AS Media CZ (Sanoma Media CZ) Easy Publishing celkem
výkony 312 481 206 809 11 535 15 293 546 118
výsledek hospodaření 29 961 -59 004 -88 -2 020 -23 443
hospodářský výsledek vs. tržby 12,1% -28% -1,3% -23,1% -7,5%

Zdroj: Znalecký posudek, posouzení dopadu přeměny - fúze společností Astrosat Media

Výhled hospodaření zfúzovaných společností Astrosat (tis. Kč)

  součet fúzovaných společností 2013 výhled 2014 plán 2015
provozní hospodářský výsledek (tis. Kč) -27 115 12 786 66 960
výsledek hospodaření (tis. Kč) -31 151 -7 471 42 428

Zdroj: Znalecký posudek, posouzení dopadu přeměny - fúze společností Astrosat Media

Astrosat, vydavatel zejména programových titulů (TV magazín, TV mini, TV Star, TV expres aj.), magazínů Glanc či Gurmet získala do svého portfolia akvizicí Sanomy (obchod ve výši 55 mil. Kč) tradiční magazínové značky (Týdeník Květy, Vlasta, Praktická žena), stejně jako zavedené tituly Překvapení, Story či National Geographic. Do portfolia začlenila také magazín Dům a zahrada (od bývalé Sanoma Media CZ) a magazín Kondice (od Easy Publishing). Zfúzované společnosti teď vystupují pod názvem Astrosat Media.

-mav-