Atmedia propojí prodej online a TV reklamy

úterý, 10. února 2015, 07:15 Internet & Mobil, TV MediaGuru

Atmedia zavádí nový balíček atvod, využívající synergie inzerce v televizi a onlinu.

Mediální zastupitelství tematických televizí Atmedia chce v letošním roce expandovat na internet. Impulzem k rozšíření nabídky portfolia služeb mají být výsledky výzkumu, které ukazují na to, že diváci stanic Atmedia jsou také aktivní online a mají větší tendenci k multiscreeningu.

„Atmedia v současnosti měsíčné oslovuje víc než 50 % populace ČR a věříme, že tím můžeme výrazně navýšit náš zásah i oslovit cílové skupiny, které je stále obtížnější zasáhnout jenom televizní reklamou, což je z pohledu zadavatelů žádoucí,“ uvedla k novinkám roku 2015 managing directorka Atmedia Michaela Vasilová.

Výzkum společnosti Atmedia ve spolupráci s agenturou Stem/Mark potvrdil, že rostoucí konzumace digitálního videoobsahu je doprovázena stále větším využíváním různých platforem, tzv. multiscreeningem. Atmedia proto do své nabídky zavádí nový produkt, balíček atvod, využívající synergie inzerce v televizi a online prostředí. Hodlá tím vyjít vstříc zadavatelům, kteří preferují crossmediální kampaně. Spolupráci již navázala s VOD portály ivio.tv a banaxi.com. 

Podle dat z výzkumu se diváci tematických televizí Atmedia o 11% častěji připojují během sledování televize na internet a o 18% častěji si vyhledávají informace o produktech, které vidí v reklamě nebo přímo v pořadech. „Tato zjištění o divácích tematických televizí mluví ve prospěch role, kterou mohou hrát tematické kanály v mediálním mixu zadavatele, totiž být vhodným výchozím bodem crossmediální kampaně,“ uvádí ve své zprávě Atmedia.

ATM_1

ATM_2

Zdroj: Atmedia, Stem/Mark

Mediální chování diváků tematických a plnoformátových TV

V české populaci je podle výzkumu 38 % diváků, kteří sledují alespoň jednu tematickou televizi několikrát týdně nebo nejméně pět tematických televizí jednou týdně a lze je tak považovat za pravidelné diváky tematických televizí. Zbylých 62% televizních diváků si vystačí hlavně s nabídkou původních plnoformátových televizí a jejich dcer.

V pracovní den ráno poslouchají obě skupiny diváků především rádio – 30 % plnoformátových diváků a 39 % tematických diváků, hlavně klasickým způsobem. K tomu se přidává tisk. Po ránu čte tisk až 27 % plnoformátových diváků a 31 % tematických. V tomto případě ale převládá onlinové čtení. Televizi podle výzkumu ráno sleduje 12 % plnoformátových a 21 % tematických diváků, kteří upřednostňují sledování klasicky přes TV přijímač.

Odpoledne (12:00-17:00) je situace téměř stejná. Jediným rozdílem je mírné snížení konzumace všech mediatypů. Pořadí ale zůstává stejné.

V podvečer (17:00-19:00) se situace mění ve prospěch televize. 41 % tematických diváků sledují v podvečer televizi, 29 % čte. Televizi sledují klasickou formou, čtou prostřednictvím internetu. Na poslední příčce je v podvečer rádio, které poslouchá 19 % tematických diváků. Plnoformátový divák taktéž v podvečer přechází z rádia a tisku především k televizi. V poslechu rádia nedochází mezi tematickými a plnoformátovými diváky k rozdílu.

Večer (19:00-24:00) patří televizi. Sleduje ji každý druhý tematický divák a 40 % plnoformátových diváků. 17 % tematických a plnoformátových diváků také večer čte.

Víkendová konzumace médií se od konzumace v průběhu všedních dní odlišuje pouze během dopoledne. Odpoledne obě skupiny diváků inklinují k televizi. Tematický divák sleduje nabídku tematických televizí. Plnoformátový divák dělí svou pozornost mezi četbu, poslech rádia a také částečně sleduje plnoformátové televize.

Výzkum pod názvem Konzumace médií současným televizním divákem byl realizován společností Atmedia v spolupráci s výzkumnou agenturou Stem/Mark. Projekt se mimo jiné zaměřil na to, jak vypadá mediální den současného televizního diváka s důrazem na crossmediální chování, na jeho postoje k reklamě a na přínos tematických televizí v mediamixu.

-mav-