Konkurence pomáhá všem tabletovým titulům

pondělí, 23. února 2015, 13:27 Internet & Mobil Martina Vojtěchovská

Můžeme vytvořit nové odvětví. Čtenářské i inzertní, říká ředitelka redakcí Tablet Media Eva Hanáková.

Na začátku prosince 2014 jste uvedli čtvrtý z vašich titulů, ekonomický týdeník Dotyk Byznys. Už za měsíc po startu dosáhl podle vašich statistik deseti tisíc stažení týdně. Je to dobrý start?

Na to, že jsme neměli žádnou kampaň, považuji čísla titulu Dotyk Byznys za velký úspěch. S týdeníkem Dotyk jde dohromady o více než 25 tisíc stažení týdně. Samotný Dotyk má 15 tisíc stažení týdně. Navíc, v dalších týdnech plánujeme reklamní kampaň, takže očekáváme, že nárůst stahovanosti bude nadále pokračovat.

Pravděpodobně se ale čtenáři obou titulů budou překrývat...

Překryv u obou týdeníků určitě bude. Teď ale zatím nevíme, jak je velký. Nicméně právě   provádíme dotazníkový průzkum a zjišťujeme více informací o tom, kdo jsou čtenáři našich jednotlivých titulů, či jak pravidelně je čtou.

Co z tohoto průzkumu zatím vychází?

Třeba to, že máme poměrně silnou skupinu „věrných“ čtenářů. Konkrétně v případě týdeníku Dotyk vychází, že dvě třetiny našich čtenářů čtou pravidelně téměř každé číslo.

Vraťme se ještě k Dotyku Byznys. Pokud se byznysový titul dostal po měsíci na více než polovinu čtenosti vlajkového týdeníku Dotyk, neukazuje to, že potenciál je spíš u specializovanějších titulů než u všeobecných?

Podle mě to spíš ukazuje, že stávající byznysové tituly na českém trhu nevvyužívají svůj potenciál. O tom svědčí i pozitivní reakce, které máme nejen od čtenářů, ale i od inzerentů.

Inzertně prodáváte týdeníky Dotyk a Dotyk Byznys společně?

Ano, mezi oběma týdeníky je logicky nejužší vztah. Nově vzniklá kombinace Byznys Kombi tak z inzertního pohledu nabízí kvalitní čtenářskou cílovou skupinu, a v této skupině i vysokou stahovanost, která přesahuje 25 tisíc stažení týdně. Inzerentům tak poskytujeme plnohodnotnou možnost, jak oslovit vyšší cílové skupiny na moderním interaktivním nosiči.

Ještě před startem týdeníku Dotyk Byznys jste uvedli dva nové měsíčníky – titul o bydlení Dotyk Styl Bydlení a magazín o šlechtě Dotyk Styl Royal. Proč zrovna toto zaměření?

Protože jimi můžeme oslovit nové skupiny čtenářů i inzerentů. I z toho důvodu jsme pro oba tituly vytvořili novou a společnou čtečku Dotyk Styl.

Měsíčník Dotyk Styl Bydlení se specializuje na hi-tech bydlení a představuje nové trendy v bydlení obecně. Dotyk Styl Royal je zase zaměřený na moderní aristokracii – nejen zahraniční, ale i českou. Přinášíme v něm třeba rozhovory s potomky české šlechty. Kromě toho má titul i lifestylovou část, kde představujeme kosmetiku, módu, soukromé školy, design, luxusní auta nebo cestovatelské destinace, které má aristokracie v oblibě.

Naším záměrem bylo, aby tyto dva měsíčníky nabízely jiný inzertní potenciál než naše týdeníky. Dotyk Styl Royal tak třeba přímo nabízí odkazy na nákup oblečení, které šlechta nosí, včetně variant u nás dostupných. Podobně je to nastavené i v měsíčníku o bydlení: třeba si jednoduše měníte barvy interiérů nebo produktů, a co vás zaujme, si hned můžete koupit.

Primárním motivem zavést nové tituly byla tedy situace na inzertním trhu a přesvědčení, že s větším počtem titulů bude snazší stáhnout si inzertní peníze?

Motivů bylo několik. Prvním z nich byla snaha přilákat ke čtení našich titulů více žen. Z prvního průzkumu vyplynulo, že naši čtenáři jsou z 80 % muži. Když to ale srovnáme s tím, kdo v současnosti v populaci vlastní tablet, tak rozdělení je podle pohlaví vyrovnané. Proto jsme se rozhodli přijít s lifestylovými tituly, o kterých si myslíme, že osloví spíš ženy.

Druhým záměrem bylo přivést titul, který u nás na trhu chybí a který je populární v zahraničí. To je právě případ našeho měsíčníku o moderní šlechtě.

Třetí důvod byl inzertní. To platí především pro Dotyk Styl Bydlení, kde se dají oslovit zajímavé firmy, které bychom do naších stávajících týdeníků lákali hůř.

Titul o šlechtě byl asi největším překvapením z hlediska zaměření, navíc na našem trhu ani neexistuje printová obdoba takového titulu.

Faktem nicméně je, že i v zemích, které nejsou monarchiemi, jsou takové tituly velmi oblíbené. A hned po vydání prvních čísel jsme zaznamenali spoustu kladných reakcí. Začali se třeba ozývat lidé, kteří by rádi do titulu přispívali. Jsou to amatérští psavci, kteří se ale o tematiku zajímají. Mimochodem, velmi pozitivní reakce přicházejí na rozhovory s potomky české šlechty. A to i třeba od českých top manažerů.

Podle Media projektu je v současnosti v české populaci cca 1,7 milionu tabletů. Určitě disponujete vlastním odhadem. Jaká je penetrace podle vašich čísel?

V současné chvíli jich už je přes dva miliony. Čísla Media projektu je třeba v tomto případě interpretovat jinak, než jak jsme zvyklí u čtenosti. Ta se v čase vyvíjí pomalu a obvykle klesá. Vybavenost tablety ale stále prudce roste. Meziročně dochází téměř ke zdvojnásobení už tři roky po sobě. To znamená, že pokud jsou dnes poslední výsledky za druhé pololetí 2014, a to jde ještě o data sbíraná kontinuálně od poloviny do konce roku, dnes už jsou počty logicky vyšší. Navíc Media projekt končí sběr dat před Vánocemi, kdy naopak lidé tablety dostávají jako dárek. Proto odhadujeme, že do poloviny roku 2015 bude mít u nás tablety dva a půl milionu lidí. A to už je velmi silná skupina.

Když se zaměříme na inzerenty, tak souhrnný počet stažení u týdeníků je 25  tisíc, kolik je to v případě měsíčníků?

Stahovanost obou měsíčníků přesahuje 8 tisíc za měsíc. Týdeníky mají dohromady zmiňovaných 25 tisíc stažených čísel. Dohromady souhrnné číslo vykazovat nemůžeme, protože jde o různé periodicity vydání. Každopádně, za měsíc si některý z našich časopisů stáhne již přes 100 tisíc čtenářů.

Uvedení tří titulů v rozmezí jednoho měsíce bylo do určité míry překvapivé. Jak jste jejich obsazení vyřešili redakčně? Vždyť novými tituly se musely zvýšit náklady na chod celé firmy...

Uvést tři tituly během jednoho měsíce bylo extrémně náročné. Na konceptech jsme samozřejmě pracovali nějakou dobu dopředu.

V případě týdeníku Byznys jsme vytvořili separátní tým vedle týmu Dotyku. Redakci Byznysu vede Libor Akrman, stálými novináři jsou Jan Strouhal a František Novák (všichni v minulosti prošli iHNedem). Redakce je záměrně početně malá. Hodně stavíme na textech  externistů – a oslovili jsme i výrazné osobnosti ze zahraničí.

Dotyk Byznys je jiný koncept, než je Dotyk. Je stavěný převážně na tom, že čtenářům nemá uniknout nic podstatného, co se za uplynulý týden stalo ve světě byznysu a ekonomiky. Texty jsou mnohem kratší než v Dotyku – cca sedm tabletových stran na článek. Maximálně jde o deset textů. Vzorem pro nás byl The Economist, který dokáže skvěle zhutnit informace a zanalyzovat to, co se za týden stalo.

Dotyk je stavěný jinak. Snaží se dívat na podstatné společenské události z různých úhlů pohledu, dává současné události do kontextu – i historického. Nabízí investigativu. Přináší nadčasová témata a věnuje se spíš trendovým záležitostem. Mimo to silně využívá animace, propracované a interaktivní infografiky, videa... Dotyk Byznys je proti tomu dělaný konzervativním způsobem, a proto není tak náročný na výrobu jako Dotyk.

A pokud jde o lifestylové měsíčníky?

Všechny naše tituly připravujeme efektivně a s minimem nákladů. Každý měsíčník připravuje jedna redaktorka, která podle potřeby využívá externích přispěvatelů. A třeba u Royalu se ani nejedná o profesní novinářku, ale o autorku, která založila vlastní blog o monarchiích, a tato tematika je pro ni vášní.

Protože nabízíte tituly zdarma, je klíčové, abyste získali příjmy z inzerce. Zpočátku ale byli inzerenti liknavější. Mění se to?

Ano, a proto taky vítáme každý nový titul, který se v tabletu objeví. Pomáhá totiž vytvořit nové inzertní odvětví – tabletová periodika jako samostatnou kategorii. Ze začátku jsme klientům museli vysvětlovat a ukazovat, co všechno tato platforma dokáže. Za rok a tři čtvrtě naší existence inzerenti začínají objevovat kouzlo tabletů. Jde zejména o automobilky, telekomunikační a energetické firmy.

O kolik inzerce narostla?

Inzerci se zatím daří navyšovat hlavně v inzertně silných měsících. V nich se nám již daří přibližovat se plánovaným obratovým hodnotám, v slabších obdobích je situace se zařazováním do kampaní složitější a to bude i úkol pro nový inzertní tým. Příchodem Slávka Fořta (ředitel inzerce Tablet Media – pozn. red.) se rozrostlo i inzertní oddělení. Teď už má čtyři lidi. To o něčem svědčí. Ze začátku jsme měli jednoho člověka, teď máme čtyři obchodníky.

Neuvažujete o tom tituly zpoplatnit?

S generálním ředitelem Michalem Klímou o tom pořád diskutujeme, ale zatím to není na pořadu dne. Zpoplatnění má totiž několik úskalí.

První a nejdůležitější je, že Češi nejsou ochotní za obsah platit. Riskovali bychom pokles čtenosti na třetinu, ale možná až na desetinu. Ve výše zmiňované anketě naši čtenáři mimořádně pozitivně hodnotili náš obsah, ale platit za něj přesto ochotni nejsou. Jen asi třetina respondentů odpověděla, že by platila, ale většina z nich tu nejnižší cenu, kterou jsme v anketě nabídli. V jiných výzkumech to vychází ještě hůře.

Druhá věc je, že zpoplatnění znamená odevzdávat vysoké procento z prodaného obsahu společnostem Apple a Google. To, že jsou naše tituly zdarma, bereme jako formu marketingu. V opačném případě bychom museli dávat velké peníze na kampaně, na oslovování a udržení si čtenářů. Navíc si myslím, že do budoucna může lépe fungovat spíš nějaká forma sponzoringu či  crowdfundingu než tradiční předplatné titulů, na něž jsme zvyklí.

Na jedné straně jsou zvyšující se náklady na vydávání projektů, na straně druhé zlepšující se inzertní příjmy. Bude to stačit k tomu, aby se příjmy a náklady vyrovnaly třeba už v roce 2015?

Říkali jsme, že chceme být na nule za tři roky od startu (tj. v roce 2016, pozn. red.). Mezitím jsme ovšem spustili další tituly, které samozřejmě zvýšily naše náklady. Věříme ale, že nám se dařit bude.

S jakým navýšením čtenosti počítáte?

Konkrétní čísla zveřejňovat nebudu. Prostor pro další růst tu nepochybně existuje. I proto teď připravujeme kampaň, která nové magazíny podpoří.

Navíc v plánu je ještě další nový titul. Kdy přesně se objeví?

Přesný termín ještě nemáme, je to záležitost následujících měsíců. Mělo by jít opět o měsíčník, který doplní tituly Dotyk Styl Bydlení a Dotyk Styl Royal, a měl by se věnovat zdraví a zdravému životnímu  stylu. Určitě bude mít zase v názvu slovo Dotyk. Jméno, které pro nás vymyslel mediální expert Petr Schönfeld, nám umožňuje názvy titulů spolu svazovat.

Uvažujete ještě o dalších?

Když bude poptávka, tak rozhodně. První půlku roku ale věnujeme vybudování webů pro naše tituly. Chceme, aby marketingově podporovaly naše tabletová periodika a aby se k naším informacím mohli snáze dostávat i ti, kteří nevlastní tablety nebo smartphony.

Půjde tedy o srovnatelné obsahy v tabletu a na webu?

Ne úplně. Obsah na webu bude sloužit spíš jako taková „ochutnávka“ aktuálního čísla, celé články pak budou i nadále k přečtení  pouze v tabletu nebo smartphonu. Webové verze ale budou navíc doplněny aktuálními informacemi.

S jakými plány jste celkově vstoupili do roku 2015?

Chceme posílit čtenost našich titulů a zvýšit povědomí o našich značkách. To je primární cíl. Zaměříme se na rozjezd webů pro naše tituly a minimálně jednoho nového titulu. Zároveň chceme optimalizovat obsah Dotyku pro smartphony.

Eva Hanáková, ředitelka redakcí Tablet Media

Od roku 2013 je šéfredaktorkou, ředitelkou redakcí a spoluzakladatelkou vydavatelství Tablet Media. Uváděla tabletové magazíny Dotyk, Dotyk Byznys, Dotyk Styl Royal a Dotyk Styl Bydlení. Většinu svého profesního života pracovala ve vedení publikací vydavatelství Economia. Od roku 2005 řídila sekci Podniky a trhy deníku Hospodářské noviny. Od roku 2007 byla čtyři roky šéfredaktorkou týdeníku Ekonom. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.