Rádiová reklama se poprvé od roku 2008 vrátila k růstu

středa, 04. února 2015, 14:49 Rádio MediaGuru

Hlavní rádiové společnosti odhadují, že čisté investice v rádiích loni rostly o 2 %.

Celkový objem čistých reklamních investic v rádiích měl podle odhadu hlavních subjektů na rádiovém trhu dosáhnout loni celkové výše 1,46 mld. Kč a oproti roku 2013 vzrůst o 1,7 %. Zástupci rádiového trhu odhadují, že k růstu se tak rádiová reklama vrátila poprvé od roku 2008.

Odhad provozovatelů rádií je v současnosti nejpřesnější výpovědí o vývoji rádiových investic – jde o expertní odhad členů rádiové sekce SKMO, který vychází z fakturovaných objemů (nikoli odvysílaných) provozovatelů rádiového vysílání. Jsou vyjádřeny hodnotou media net (objem v ceníkových cenách bez slev a barterů, ale před odečtením agenturní provize a bonusů).

Odhad vývoje čistých investic do rádií v r. 2014, mil. Kč

Radia_investice
Zdroj: SKMO

Z hlediska vývoje investic v jednotlivých kvartálech bylo pro rádia nejpříznivější loňské třetí čtvrtletí, ve kterém měly investice růst na úrovni 4 %. V posledním čtvrtletí loňského roku se objem udržel v rostoucím tempu (+1,2 %). Poslední kvartál roku je z hlediska objemů pro rádia nejdůležitější, loni se podílel na celkových investicích z 33 %. K rostoucím segmentům loni patřily maloobchod, stavební materiály, automobily, finanční instituce, farmacie či FMCG. Naopak klesaly elektronika, počítače, nákupní centra či cestovní ruch.

Vývoj čistých investic do rádiové reklamy, 1Q/2013-4Q/2014

Vvyoj investic po kvartalech
Zdroj: SKMO

Zástupci rádiového trhu očekávají, že mírný růst by si mohla rádia udržet i v roce 2015. Trh je v současnosti ovlivněn novým rozložením sil na rádiovém trhu (zformování dvou komerčních sítí Radiohouse a Radio United). „Jednání o celoročních kontraktech se zadavateli potvrzují zachování objemů nebo mírný růst investic do rozhlasové reklamy v roce 2015,“ uvedl na prezentaci odhadů Pavel Lupjan, marketingový ředitel MMS.

-mav-

Foto: Photospin