SPIR podniká první krok ke crossmediálnímu měření

pátek, 06. března 2015, 11:05 Internet & Mobil MediaGuru

S podporou dalších mediatypů vydává SPIR výzvu k podání návrhu crossmediálního měření.

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) rozeslalo výzvu k podání návrhu crossmediálního měření. Výzva má sloužit k tomu, aby SPIR získal přehled o subjektech, které by byly schopné realizovat crossmediální měření. Výzva je podána za podpory dalších mediatypů – tištěných médií (Unie vydavatelů), venkovní reklamy (Asociace měření venkovní reklamy) a rádií (Rozhlasová sekce SKMO). Pod výzvou není podepsána profesní organizace televizních stanic ATO, která se k ní nepřipojila.

Na základě přihlášených řešení chce SPIR následně začít jednat o konkrétních možnostech spolupráce s vybranými dodavateli s cílem v závěrečné fázi vybrat nejvhodnější řešení pro mediální trh v ČR. „Tato výzva si klade za cíl pouze podrobněji zmapovat situaci na trhu výzkumů a neznamená zahájení výběrového řízení na dodavatele výzkumu,“ zdůrazňuje SPIR v textu výzvy.

Návrhy mají mj. představovat konkrétní ucelené řešení crossmediálního projektu s popisem rozsahu a metody výzkumu, upřesněním výstupů a používaných metrik. Jeho součástí mají být orientační předpokládané náklady řešení. Návrhy je možné posílat do 30. dubna 2015 na adresu SPIR.

Internetové sdružení SPIR tak pokračuje ve své aktivitě k zahájení crossmediálního měření. Loni na podzim uspořádalo první velké setkání, kterým na mediálním trhu otevřelo téma zavedení jednotného měření pro více mediatypů. Důvodem má být měnící se mediální prostředí a rostoucí poptávka po informacích o crossmediálním zásahu a konzumaci mediálního obsahu v různých médiích.

-mav-