Zpravodajství ČT loni dominoval ukrajinský konflikt

čtvrtek, 12. března 2015, 16:41 TV MediaGuru

Analýza Media Tenoru se zaměřila na skladbu zpravodajství České televize.

Zpravodajskou událostí uplynulého roku v televizním zpravodajství České televize se stala ukrajinsko-ruská krize, která vypukla na přelomu února a března loňského roku, po skončení Zimních olympijských her v Soči. Následně přerostla v otevřený konflikt i ekonomickou válku mezi Ruskem, Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Z nejnovější analýzy zpravodajství České televize od společnosti Media Tenor vyplývá, že zpravodajským objemem co do počtu různých příspěvků a procenta jejich podílu na vysílání se Česká televize stala výjimečnou dokonce i v kontextu ostatních evropských stanic, uvádějí její autoři. Poukazují na míru zájmu, který televize ukrajinské krizi věnovala ve vymezeném sledovaném období prvních pěti měsíců roku 2014, tedy v době její eskalace.

10 nejvíce medializovaných kauz (mediálních událostí) v Událostech a v souhrnu zpravodajství ČT24 (rok 2014), stopáž v hodinách a minutách

CT_zpravodajstvi
Zdroj: Media Tenor

Analýza si ale tradičně všímá i dalších aspektů zpravodajství, například se zaměřuje i na nejčastěji zmiňované firmy na ČT24 za rok 2014. Do patnáctky nejčastěji zmiňovaných firem se v uplynulém roce dostaly například i Amazon a Google, v nejlepším světle byla zmiňována Škoda Auto. Nejvíce zmínek připadlo na České dráhy, ČEZ a Českou poštu.

15 nejčastěji zmiňovaných společností ve zpravodajství Událostí (rok 2014, počet výpovědí, tón hodnocení)

firmy1
Zdroj: Media Tenor

15 nejčastěji zmiňovaných společností ve zpravodajství ČT24 (rok 2014, počet výpovědí, tón hodnocení)

firmy2
Zdroj: Media Tenor

Nejčastěji a nejpříznivěji medializovaným podnikem v hlavní zpravodajské relaci Události potom byla v letech 2013 a 2014 samotná Česká televize. Podobný trend byl pozorovatelný také u komerčních relací, kde ovšem podíl sebeprezentace v průběhu let 2013 a 2014 rostl, zatímco v Událostech naopak klesal, uvádí analýza. Nejmarkantnější nárůst sebeprezentace lze vidět ve zprávách FTV Prima, kde ve druhé polovině sledovaného roku 2014 narostla skoro o pětinu.

sebeprezentace
Zdroj: Media Tenor

-jav-