CME odmění šéfy, Mainusch vydělal desítky milionů

pondělí, 27. dubna 2015, 07:31 TV MediaGuru

Za loňský rok si manažeři CME připíší odměny ve výši desítek milionů korun.

Manažeři společnosti Central European Media Enterprises (CME), která v tuzemsku vlastní televizní skupinu Nova, inkasují za loňský rok odměny ve výši desítek milionů korun. Vyplývá to z oznámení regulátorovi trhu, který zároveň informuje o konání valné hromady společnosti 1. června 2015. Zvoleni na ní mají být členové představenstva CME. Mezi kandidáty jsou přitom stávající členové, zásadní změny proto očekávat nelze.

Akcionáři CME vyjádřili spokojenost s dosaženými výsledky společnosti za rok 2014. Uvítali především změnu trendu po nepříznivém roce 2013. Výkonným ředitelům Michaelu Del Ninovi a Christophu Mainuschovi, který je zároveň generálním ředitelem televize Nova, přiřkli každému z nich odměnu ve výši 1,6 mil. USD (cca 33 mil. Kč podle přepočtu kurzu USD v roce 2014). Výše odměny dosahuje dvojnásobku ročního platu obou manažerů (800 tis. USD).

Oba už za rok 2013 inkasovali nejvyšší možnou odměnu ve výši 200 tis. USD, a to především za poslední kvartál předloňského roku, ve kterém už byli ve funkci. Oba do vedení CME nastoupili na podzim 2013.

Za loňský rok náležejí Mainuschovi také akcie s omezenými právy v hodnotě 873 tis. USD. Tyto cenné papíry jsou plně převoditelné po splnění některých podmínek. Další odměny pak byly vyčísleny na 157 tis. USD. Při započtení ročního platu se tak celková výše příjmů Christopha Mainusche za rok 2014 pohybuje na úrovni 3,4 mil. USD (tj. cca 71 mil. Kč podle kurzu USD v r. 2014).

CME uděluje odměny na základě splnění kvantitativních cílů, založených na finančních výsledcích firmy, a individuálních kvalitativních cílů. Mainusch a Del Nin splnili loni podle CME oba stanovené cíle.

Finanční ohodnocení výkonných ředitelů CME v letech 2013 a 2014

rok plat (USD) odměna v akciích (USD) odměna (USD) další kompenzace (USD) kompenzace celkem (USD)
Christoph Mainusch 2014 800 000 873 253 1 600 000 156 751 3 430 004
2013 233 242 200 000 78 205 511 447
Michael Del Nin  2014 800 000 873 253 1 600 000 226 195 3 499 448
2013 233 242 200 000 20 389 453 631

Zdroj: CME

-mav-