CME: Tržby z reklamy v ČR by bez vlivu kurzu rostly

středa, 29. dubna 2015, 15:59 TV MediaGuru

Pokles výnosů na českém trhu nesouvisí podle majitele televize Nova s nižší aktivitou zadavatelů.

Snížené výnosy zadavatelů reklamy na českém trhu nejsou podle zprávy společnosti CME za první čtvrtletí 2015 důvodem, proč firma v Česku registruje meziroční snížení výnosů. Pokud by se stávající kurz dolaru aplikoval i na loňské výsledky, znamenalo by to růst výnosů z televizní reklamy v Česku na úrovni 12 %, uvádí CME ve zprávě pro investory. Posílení kurzu dolaru se v letošním čtvrtletí promítlo v Česku do meziročně nižších výnosů z televizní reklamy o 9 %. Za první čtvrtletí měly celkově dosáhnout 31,4 mil. USD (tj. cca 769 mil. Kč).

Výnosy z prodeje televizní reklamy tvoří pro CME na českém trhu podstatnou část výnosů. V prvním čtvrtletí celkově dosáhly 35 mil. USD a meziročně se snížily o 10 %. Pokud by byl zohledněn letošní kurz koruny k dolaru na loňské výsledky, byly by letošní výsledky o 10 % lepší. Podstatně menší částí se na celkových výnosech podílejí tržby z přenosových poplatků a z ostatních aktivit.

Struktura výnosů CME na českém trhu, 1. čtvrtletí 2015

  Q1 2015 (mil. USD) změna vs. 1Q/2014 (%)  změna (%) bez vlivu kurzu
TV reklama 31,4 -8,9 11,9
přenosové poplatky 2,0 -8,2 12,0
jiné 1,5 -35,7 -21,1
výnosy celkem 35,0 -10,4 9,9

Zdroj: CME

Společnost CME zároveň odhaduje, že její podíl na českém reklamním trhu představoval v prvním čtvrtletí letošního roku 60 %. Pohled na vývoj několika čtvrtletí zpět ukazuje, že podíl CME na reklamním trhu se v průběhu loňského roku zvyšoval, v prvním letošním čtvrtletí se vrátil na úroveň loňského třetího čtvrtletí. Naopak mírně se meziročně zvyšuje podíl na sledovanosti.

Odhadovaný vývoj podílu CME na reklamním trhu

Podil CME

Pozn.: Údaje jsou založeny na interních odhadech CME.

Vývoj podílu kanálů CME na sledovanosti (%), D15-54

Sledovanost_CME

Zdroj: CME

-mav-