Mediální chování mladých Čechů je jiné než v populaci

pondělí, 25. května 2015, 14:01 Internet & Mobil, TV MediaGuru

Mobilní zařízení využívají mladí více než populace, před TV obrazovkou tráví méně času.

V průměru téměř 3,5 hodiny denně tráví česká populace starší čtyř let svůj čas před televizní obrazovkou. Počítačům věnuje v průměru hodinu denně. Na smartphonech je už třetina populace 4+ a v průměru zde stráví 7 minut denně, tablety pak využívá pětina populace s průměrným stráveným časem čtyři minuty denně. Vyplývá to z dat společnosti Mediaresearch, které zveřejnila na konferenci Digimedia v minulém týdnu. Data vycházejí z kontinuálního výzkumu, které společnost zpracovává pro ATO.

Jiná situace je ale u mladé populace ve věku 15-24 let. Ta už s počítačem tráví více času než před televizní obrazovkou. Konkrétně je to o 37 minut více, kteří mladí věnují počítačům. V průměru denně stráví na počítači podle dat Mediaresearch 128 minut denně, zatímco před televizí 91 minut denně. V mladé populaci 15-24 je také nejvyšší penetrace chytrými telefony (má je téměř polovina této populace) a tablety (necelá třetina populace 15-24 let). Tato skupina uživatelů tráví na těchto zařízeních také více času v porovnání s širší populací 4+ a populací starší 55 let.

Právě mezi mladou populací a populací starší 55 let jsou nejvýraznější rozdíly v mediální konzumaci. Populace starší 55 let tráví před TV obrazovkami v průměru každý den 5 hodin. To je více než trojnásobek času, který televizi věnuje populace 15-24.

Průměrný strávený denní čas (min.) a penetrace zařízení, 4+, 15-24, 55+

Obrazovky_konzumace

Zdroj: Mediaresearch

Tomáš Bičík na konferenci Digimedia v minulém týdnu uvedl, že sledovanost televize v celkové populaci neklesá. Jasně také převažuje tzv. živá sledovanost (sledování TV pořadu v čase jeho vysílání) nad počítačovou. Ambasadory v používání chytrých telefonů a tabletů jsou ale zástupci mladší generace. „Deset procent starší populace je vybaveno chytrými mobily, v celé populaci je to třetina, v mladší populaci polovina. Penetrace smartphonů v populaci je větší než penetrace klasických tlačítkových telefonů,“ uvedl s tím, že vlastnictví většího počtu zařízení celkovou mediální konzumaci zvyšuje.

Podle ředitelky Mediaresearch Terezy Šimečkové je ale otázkou, jaké bude mediální chování současné mladé generace za pět až deset let. „Asi se nebude chovat stejně jako naše rodiče nebo  my, ale je možné, že se bude chovat jinak než mladší generace,“ zmínila s tím, že změna životního stylu může vést k jinému mediálnímu chování, než kterým se v současnosti tato generace vyznačuje.

-mav-