Čas strávený s médii se zvyšuje, růst táhne internet

úterý, 09. června 2015, 07:35 Internet & Mobil, Tisk, TV MediaGuru

Nejpopulárnějším médiem zůstává přes mírný pokles televize, ukazuje prognóza.

Lidé na celém světě letos stráví konzumací médií více než osm hodin denně. Podle nové zprávy společnosti ZenithOptimedia Media Consumption Forecasts stráví v roce 2015 lidé spotřebou médií v průměru 492 minut denně, což představuje nárůst o 1,4 % ve srovnání s 485 minutami za den v roce 2014. Tento nárůst bude poháněn rychlým růstem používání internetu, které vzroste o 11,8 %.

Zpráva mapuje měnící se vzorce konzumace médií v 65 zemích po celém světě a odhaduje, jak se množství času, který lidé věnují různým médiím, změní mezi roky 2014 a 2017.

Internet pohání nárůst celkové konzumace médií a zároveň narušil konzumaci tradičních médií. Konzumace všech tradičních médií kromě venkovní reklamy (např. novin, časopisů, televize, rádia a kina) se snížila v přímé souvislosti s konkurencí internetu a lze očekávat, že do roku 2017 bude pokles jejich konzumace pokračovat.

Průměrná denní konzumace médií (min.), 2010-2017

Zdroj: ZenithOptimedia, kliknutím zvětšíte
Zdroj: ZenithOptimedia, kliknutím zvětšíte

Konkurencí ze strany internetu nejvíce trpí podle zprávy noviny a poté časopisy. Průměrný čas strávený četbou novin se mezi lety 2010 a 2014 snížil o 25,6 % a čas věnovaný čtení časopisů poklesl o 19,0 %. Konzumace televize se snížila jen o 6,0 %. ZenithOptimedia predikuje, že mezi lety 2014 a 2017 konzumace novin poklesne v průměru o 4,7 % ročně, konzumace časopisů průměrně o 4,4 % ročně a konzumace televize o průměrných 1,6 % za rok. Je nutné poznamenat, že tato čísla se vztahují pouze k času strávenému s těmito médii v jejich tradičních formách – s tištěnými publikacemi a vysílanými programy sledovanými na klasických televizích. Veškerý čas, který spotřebitelé strávili s on-line rozšířením značek televizních společností a vydavatelů je zahrnutý do celkového času věnovaného internetu.

Televize i přes svůj nedávný relativně malý pokles zůstává globálně zdaleka nejpopulárnějším ze všech médií. V roce 2014 přitáhla spotřebitele na 183,9 minuty denně. Konzumace internetu se s velkým odstupem umístila na 2. příčce se 109,5 minuty denně.

Konzumace médií je největší v Latinské Americe, kde lidé v roce 2014 strávili konzumací médií v průměru 744 minut, a nejnižší v oblasti Asie a Tichomoří, kde byla ve stejném roce průměrná spotřeba 301 minut.

-mav-