Google: Programatic ovládne nákup médií

pátek, 19. června 2015, 06:57 Internet & Mobil MediaGuru

Programatický nákup dramaticky roste, do pěti let bude v mediálním nákupu převažovat.

Automatizovaný způsob obchodování s reklamním prostorem, tzv. programatický nákup, se výhledově do roku 2020 stane dominantním způsobem nákupu médií, a to i v Česku. Na pražském setkání Google CEE Agency Day 2015, které se tento týden uskutečnilo v Míčovně Pražského hradu, to řekl David Špinar, Head of Performance společnosti Google pro český trh.

Odhady, jaké procento může programatický nákup na celkovém obchodování do budoucna tvořit, se různí. Podle některých velmi optimistických může být kolem roku 2020 více než 80 % veškerých mediálních nákupů právě pomocí programaticu. Už nemá jít pouze o online média, ale i o další mediatypy.

Jen na americkém trhu e-marketer odhaduje, že v letošním roce dosáhne podíl programatického nákupu na celkovém objemu v oblasti digitální display reklamy 56 %, příští rok to má být už 70 %. Programatický nákup zde zažívá strmý růst, ročně na úrovni 20 %.

Výrazné zvyšování podílu programatického nákupu na českém trhu očekává i David Špinar. Odhaduje, že v roce 2020 by mohl jeho podíl na tuzemském trhu přesáhnout 50 %. "Mediální nákup se dramaticky mění díky datům, matematice, technologiím. Moderní marketér dnes funguje jako na burze – z jednoho místa je možné nakupovat na všech možných médiích za aukční cenu. Jsme z jednoho místa schopni kampaně vytvářet, nakupovat, spravovat, vyhodnocovat napříč všemi formáty, všemi obrazovkami a zároveň napříč všemi kanály. Jsme schopni oslovit správné publikum se správným sdělením ve správném čase," popsal podstatu probíhajících změn.

Přestože programatický nákup je automatizovaný, bez kreativních lidí se neobejde, zdůraznil Špinar. Je přesvědčen, že automatizovaný nákup je na kreativních lidech dokonce vysoce závislý. Pro úspěšný programatický nákup jsou také klíčová data, kreativa kampaní a potřebné inventory. Jeho výhodou má být mj. i úspora časová, přispívající vedle výkonu k celkově vyšší efektivitě.

Programatický nákup se má rozšiřovat i v klasických offline médiích. Letošní rok je prvním, kdy do automatizovaného nákupu vstupují i lineární televize. Začínají se do něj zapojovat i vydavatelé tištěných titulů – magazín Time letos v únoru oznámil, že některé své inzertní strany nabídne do automatizovaného prodeje. A programatický nákup se zřejmě brzy prosadí i v rádiích. "Je jen otázkou času, než se programatický nákup stane převládající formou mediálního nákupu v klasickém FM rádiu. Plánování rádia je nyní příliš složité," řekl na právě probíhajícím rádiovém summitu v Düsseldorfu Dirk Lux ze Zenith Media.

-mav-