Pro CSR budou stěžejní sociální média

pátek, 05. června 2015, 10:48 PR, Výzkum MediaGuru

V komunikaci CSR mají největší potenciál sociální média.

Podíl českých firem zabývajících se společenskou odpovědností roste v čase jen minimálně. Před dvanácti lety ji realizovalo 64 % velkých firem, dnes jich je 70 %. Do budoucna lze ale očekávat o něco vyšší nárůst, do svých aktivit plánuje CSR zařadit dalších 8 % českých společností. Kromě samotné realizace CSR projektů si firmy stále více uvědomují, že důležitá je i jejich komunikace směrem ven.

V současné době využívají velké firmy k propagaci svých CSR projektů nejčastěji své webové stránky (85 %), a to i přesto, že si většina z nich myslí, že to bude mít pro komunikaci jen minimální přínos. Naopak největší potenciál vidí v sociálních médiích. Ta jsou využívána pro CSR aktivity ve více než polovině případů (56 %), jejich podíl by však měl brzy vzrůst na dvě třetiny, a předběhnout tak postavení webových stránek. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research, realizovaného pro společnost PR. Konektor.  

Aktuálně užívané nástroje

Zdroj: NMS Market Research, firmy, které mají CSR strategii (N=80).
Zdroj: NMS Market Research. Firmy, které mají CSR strategii (N=80)

Důležitým nástrojem CSR komunikace i nadále zůstává tradiční PR, ve formě media relations, na které se zaměřují dvě třetiny oslovených firem. Potenciál v něm vidí více než pětina manažerů (24 %).

Budoucí nástroje komunikace CSR

PotencialUzivanychNastroju
Zdroj: NMS Market Research. Firmy, které mají nebo plánují CSR strategii (N=92)

Firmy se zpravidla alespoň v nějaké formě společenské odpovědnosti věnují vlastními silami. Na pomoc si externí agentury přizve pouze třetina z nich. Podíl zapojení agentur do CSR by se však mohl navýšit na polovinu, 14 % z těch, kteří zatím využívají pouze vlastní síly, hodlá totiž v budoucnu externí subjekty do svých programů zapojit.

Sběr dat ve formě on-line a telefonického průzkumu probíhal v období 26. ledna – 5. března letošního roku na vzorku 118 respondentů z řad managementu velkých firem působících v ČR.

-kch-