Mafra se loni vrátila do zisku, vydělala 137 mil. Kč

pondělí, 27. července 2015, 07:00 Tisk MediaGuru

Obrat v hospodaření mediální skupiny Mafra přisuzuje vedení hlavně druhému pololetí.

Mediální skupina Mafra se v loňském roce vrátila do zisku, tržby společnosti stagnovaly, resp. mírně klesly. Novému managementu Mafry se po začlenění dalších majetkově spřízněných společností podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši 137 mil. Kč, když o rok dříve skončilo hospodaření ztrátou 887 mil. Kč. Výkony společnosti dosáhly 2,449 mld. Kč, což bylo o 0,2 % méně než v roce 2013, zjistil MediaGuru.cz  z výroční zprávy o hospodaření za rok 2014, která byla uložena ve Sbírce listin. Loňský zisk použije firma na úhradu ztráty z minulých let.

Základní výsledky skupiny Mafra (tis. Kč) v roce 2014

2014 2013
výkony 2 448 901 2 453 426
provozní výsledek hospodaření 148 532 -338 857
výsledek hospodaření  137 379 -886 586

Zdroj: výroční zpráva Mafra 2014

Společnost k vývoji v loňském roce uvádí, že na mediálním trhu pokračoval pokles, který se odrazil na snížených tržbách z prodeje printové inzerce a z distribuce. Naopak příznivě se podle firmy vyvíjely tržby v online segmentu, kde firma zaznamenala "významný nárůst". Mafra v loňském roce začala zároveň budovat třetí pilíř v podobě tiskových zakázek, jejichž nárůst se má plně projevit až v letošním roce. "Oproti předcházejícímu roku jsme výrazně snížili objem barterových obchodů. Realizovanými restrukturalizačními opatřeními jsme lepší výsledek podpořili také na straně nákladů," uvádí vedení společnosti k vývoji v roce 2014.

Ze struktury tržeb vyplývá, že k udržení úrovně z roku 2014 podstatně přispělo navýšení tržeb za prodej výrobků společnosti v zahraničí.

Struktura tržeb skupiny Mafra (tis. Kč) v roce 2014

2014 2 013
zahraničí 108 459 25 330
tuzemsko 2 340 442 2 428 096

Mafra se v loňském roce sloučila s dalšími spřízněnými firmami – Léko Média Group, AGF Media, Retail Info a Webdio. V letošním roce dokončila fúzi s AAA Poptávka.cz.

Hospodářské výsledky firem s majetkovou účastí Mafra (tis. Kč)

2014
Stanice O -15 234
PNS 28 772
AAA Poptávka.cz 19 481
Mafra Slovakia 1 740

Ve zlepšování hospodářského výsledku chce Mafra pokračovat i v letošním roce. Nadále počítá s mírným poklesem příjmů z printových médií. Větší část výpadů z printu chce nahrazovat příjmy z online aktivit. Plánuje rovněž další navyšování externích tiskových zakázek. "Vedle již běžících aktivit generujících příjmy se zaměřujeme na nový rozvoj oblastí, které naši pozici do budoucna posílí. Nejčastěji se jedná o nové projekty na internetu," uvádí společnost.

Zdroj dat: výroční zpráva skupiny Mafra 2014

-mav-