Median: Souběžné sledování TV a internetu je 2 %

pátek, 03. července 2015, 11:04 Internet & Mobil, TV, Výzkum MediaGuru

Výzkumná agentura poskytla MediaGuru.cz data o souběžné mediální sledovanosti v květnu 2015.

Multiscreening bychom neměli zaměňovat za multitasking. Multitasking je čas, který věnuje mediální konzument dvěma či více mediálním aktivitám, což může být např. poslech rádia a četba. Naproti tomu multiscreening je simultánní nebo postupné sledování více obrazovek (TV, notebook, PC, tablet, mobil).

Se vzrůstajícím zájmem o crossmediální data roste i zájem o popis výše zmíněných fenoménů. Problematické je, jakým způsobem se k těmto ukazatelům dostat. Nasnadě je zeptat se lidí a spoléhat na to, že jejich paměť, či ochota vyplňovat deníčky v průběhu dne jsou obě v dobré kondici. Také můžete vzít datové zdroje, které měří odděleně požadované mediatypy a pokusit se odhadnout překryvy. Těžko ale budete odhadovat korelaci a individuální posloupnost mediálního chování lidí. Například, jak reagují na informaci v televizi dohledáním detailu na internetu atp.

Data adMeter, kterými disponuje agentura Median, poskytují nedeklarativní, elektronicky naměřenou konzumaci vícero media typů prostřednictvím různých zařízení. „Penetrace a užívání moderních zařízení umožňující přístup na internet a sledování audiovizuálního obsahu vykazuje rostoucí trend a tento trend bude v nadcházejících letech pokračovat, především zásluhou mladých mediálních konzumentů,“ popisuje Josef Fišer, account manager projektu adMeter z Medianu.

„Naše data ukazují, že průměrná simultánní konzumace TV a internetu (měřeného napříč užitými zařízeními) dosáhla 1,7 % v květnu 2015. V prime-time dosahuje multicreening až 5,5 %, což je polovina celé konzumace internetu,“ dodává Fišer.

Sledovat nárůst tohoto procenta a bližší studium chování těchto lidí bude nutností. Median proto plánuje rozšířit svůj panel na 1000 respondentů ze stávajících cca 300, aby studium těchto jevů bylo statisticky významnější a přispělo tak  k dalšímu hlubšímu poznání mediálního chování české populace.

„V současné době stále více cíleného marketingu a tlaku na efektivitu a ROI vložených do kampaní, je potřeba změřit například účinek reklamního spotu v podobě okamžité návštěvy webových stránek inzerenta, nebo přečtení internetové verze časopisu promovaného v televizi pro inzerenty i média zajímavá,“ uzavírá Fišer.

Simultánní konzumace TV a internetu, květen 2015

Admeter_multiscreen

Zdroj dat: reprezentativní panel adMeter, Median, květen 2015, 310 respondentů

-mav-