Výzkum: Ogilvy PR je na trhu nejznámější PR agenturou

středa, 15. července 2015, 16:43 PR, Výzkum MediaGuru

U odborné veřejnosti má nejvyšší povědomí Ogilvy PR, AMI Communications a Bison & Rose.

Mezi pět nejznámějších PR agentur na českém trhu patří podle odborné veřejnosti Ogilvy PR, AMI Communications, Bison & Rose, PR.Konektor a Médea. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research na téma znalosti a image PR agentur působících na českém trhu, v němž bylo osloveno 110 odborníků působících v oblasti public relations.

Z 22 největších PR agentur působících na českém trhu si respondenti spontánně nejčastěji vybavili agenturu AMI Communications (35 %), Ogilvy PR (33 %), Bison & Rose (25 %), PR.Konektor (21 %) a Native PR (15 %).

V rámci podpořené znalosti PR agentur nejlepších výsledků dosáhla agentura Ogilvy PR, kterou uvedlo 78 % oslovených. Nadpoloviční většina, či alespoň polovina respondentů také zná agentury AMI Communications, Bison & Rose, PR. Konektor, Médea a Boticelli.

Znalost PR agentur

ZnalostPR
Zdroj: Výzkum Pozice PR agentur, NMS Market Research (n=110)

Nejsilnějším atributem jsou zkušenosti a profesionalita

Z pohledu image PR agentur je nejsilnějším atributem zkušenost a profesionalitu, kterou jim přiznává 66 % respondentů. Z hlediska tohoto atributu jsou nejlépe vnímány agentury Donath Business & Media, Ogilvy PR a Ewing PR.

Více než polovina odborníků si na PR agenturách také cení znalosti daného odvětví či pochopení potřeb cílové skupiny. Znalost odvětví má podle výzkumu nejvíce agentura Bison & Rose, potřeby cílové skupiny nejlépe dokáže pochopit Donath Business & Media.

Naopak nepříliš přesvědčivé jsou agentury celkově v integraci online a offline komunikace (27 %) a v dobrém poměru ceny/výkon (20 %). Integraci online a offline mají respondenti nejčastěji spojenou s agenturami Ewing PR, PR.Konektor a Ogilvy PR, dobrý poměr ceny/výkon s Native PR, AC&C a PR.Konektor.

Image PR agentur 

Zdroj:
Zdroj: Výzkum Pozice PR agentur, NMS Market Research (n=110)

-stk-