euroAWK začala nabízet plánování podle bodů zájmu

středa, 05. srpna 2015, 08:00 Outdoor MediaGuru

Měření venkovní reklamy dostává konkrétní podobu i pro klienty.

Společnost euroAWK nově nabízí svým klientům mediální plánování podle bodů zájmů (POI - Point of interest). Zadavatelé si tak mohou vybírat plochy podle vzdálenosti a dojezdové doby k zadanému bodu zájmu, kterým můžou být pobočka banky, pojišťovny, nebo prodejna obchodního řetězce atd. Ceník se touto novinkou nemění.

euroAWK poskytne klientovi celkovou mapu České republiky, kraje či většího města s výčtem umístění billboardů a vazbou mezi POI a billboardovou plochou. Klient může definovat své body zájmu a určí, v jaké vzdálenosti či okruhu od konkrétních lékáren, obchodů nebo jiných míst prodeje chce umístit svojí reklamu. Na základě tohoto zadání vypracuje euroAWK mediaplán. Tato nová metoda umožňuje i vytvoření nestandartních POI a individuální řešení na míru pro každého klienta.

„Na rozdíl od reklamy v tisku, televizi, rádiích nebo na internetu, kterou lze fyzicky měřit na jednom místě, se s venkovní reklamou setkáváme denně v nejrůznějších lokalitách a podobách. Je mnohem složitější získat parametry pro určení mediálního výkonu tohoto mediatypu. Proto euroAWK spoluiniciovala založení Asociace měření venkovní reklamy AMVR a projekt Impact, jehož cílem je získat podrobná data k výpočtu mediálních parametrů pro plánování outdoorových kampaní,“ popsal Aleš Pekárek, obchodní manažer euroAWK.

Projekt probíhá v několika fázích. Nejprve je nutné změřit mobilitu obyvatel a sledovanost nosičů. Teprve potom lze stanovit standardní mediální parametry pro kampaně a umožnit plánování podle GRP, CPT, reach (zásah), frekvence zásahu, afinity a dalších mediálních indexů. K tomu je potřeba zajistit data pro práci s OOH kampaněmi v rámci mediálního plánu tak, aby bylo možné využívat výkon jednotlivých nosičů v jejich správném vzájemném součtu a územních souvislostech. „Výsledky měření mají usnadnit práci se základními cílovými skupinami a umožnit optimalizovat nabídky dostupných nosičů v návaznosti na požadavky mediálního plánování klienta,“ dodal Pekárek.

-mav-