Návrh regulace outdooru v Praze je reakcí na ÚOHS

úterý, 18. srpna 2015, 12:58 Outdoor MediaGuru

Návrhy na regulaci venkovní reklamy v Praze jsou ovlivněny požadavky dalších institucí.

Ve věci novely Pražských stavebních předpisů (PSP), která byla 11. srpna 2015 schválena Radou hl .m. Prahy a ve které je nově stanovena mimo jiné i regulace reklamy, vyplynuly další podrobnosti.

K regulaci reklamy obdrželo hlavní město Praha během posledních šesti měsíců celkem šest dopisů od Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS), ve kterých tento úřad upozorňoval na skutečnost, že původně schválený zákaz reklamy nad 6 m² může být v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Hlavní město muselo vzít v potaz tyto připomínky, stejně jako připomínky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v jiných částech předpisu.

Nově formulovaná regulace reklamy tak reaguje na zmíněnou komunikaci ze stany ÚOHS. Podle veřejných vyhlášení primátorky Adriany Krnáčové je nově přijatá regulace reklamy už v souladu s podmínkami ze strany ÚOHS. Dále je tato regulace prakticky identická s tou, kterou Radě města Prahy předložil ve svém, posléze neschváleném, návrhu i náměstek primátorky Matěj Stropnický.

-mav-