Vydavatelé zkoumají možnost průnikového výzkumu

čtvrtek, 06. srpna 2015, 00:06 Tisk MediaGuru

Vydavatelé hledají cesty zkvalitnění a rozšíření výzkumu čtenosti, zajímá je průnik s digitálem.

Unie vydavatelů chce reflektovat změny, k nimž dochází na mediálním trhu, zejména při konzumaci obsahu periodického tisku. To s sebou nese hledání různých řešení, která mohou představovat změny v koncepci současného výzkumu čtenosti Media projektu nebo zavádění doplňkových výzkumů či jiných možných způsobů.

Unie vydavatelů hledá pro naplnění tohoto cíle mimo jiné také inspiraci v zahraničí. Z tohoto důvodu uspořádala v tomto týdnu v Praze interní workhsop, na který pozvala zástupce agentury Bucknull & Masson, která se podílí na vývoji či realizaci některých multiplatformních výzkumů ve světě.

Stávající výzkum čtenosti Media projekt je založen na deklarativním sběru dat a postihuje pouze čtenost tištěných vydání titulů. Unii vydavatelů ale zajímá také čtenost, kterou dosahují  tituly na internetu nebo na dalších platformách (mobil, tablet). Právě o rozšíření výzkumu, který by sledoval konzumaci v tisku i na internetu zároveň, Unie vydavatelů uvažuje. Vydavatelé by rovněž z tohoto výzkumu chtěli zjistit, jak často čtenáři do styku s jedním vydáním titulu přicházejí (frekvence) či jaká je délka čtení. „Co neumíme změřit, to neumíme prodat. Na většině trhů se testují různé možnosti a výsledky jsou zajímavé,“ uvedl prezident Unie vydavatelů Tomáš Tkačík.

Unie vydavatelů by na výzkumu sledujícího více platforem měla zájem spolupracovat s internetovým sdružením SPIR. „Dál by existovaly NetMonitor a Media projekt. To ale neznamená, že by nemohl například existovat průnikový výzkum, který by měl trh k dispozici,“ dodal prezident Unie vydavatelů.

Bucknull & Masson představili vydavatelům možnosti zkoumání čtenosti titulů na různých platformách. Zdůraznili, že v případě integrace většího počtu zdrojů dat je potřeba postupovat opatrně. „Jednotlivá data mohou dobře fungovat samostatně, ale když se dají dohromady, výsledek dobrý být nemusí,“ uvedli.

Podrobné informace z workshopu připravujeme.

-mav-