Síť RS 8 zvyšuje pokrytí a zařazuje Regionální televizi

středa, 16. září 2015, 10:41 TV MediaGuru

Vysílací Regionální síť 8 se rozšiřuje o vysílač Cukrák, přidává i Regionální televizi.cz.

Regionální síť 8 (RS 8) Českých Radiokomunikací zvyšuje od začátku října své pokrytí, když jižní část Prahy a Středočeského kraje pokryje signál z  vysílače na Cukráku. Pokrytí Regionální sítě 8 se tím rozšíří o cca 170 tisíc na 57 % obyvatel České republiky. V Čechách a na Moravě zajišťuje pokrytí Regionální sítě 8 šestnáct DVB-T vysílačů.

Od 1. října se zároveň do programové nabídky zařadí Regionální televize.cz a bude zde vysílat společně s Noe TV, Sport 5, Slovak Sport 2, Óčkem Expres, Mňam TV a stanicí Barrandov Muzika.

České Radiokomunikace začaly Regionální síť 8 budovat před více než rokem s cílem přilákat menší televizní kanály. Rozvoj regionálních vysílacích sítí je v současnosti podle ředitele regulace Českých Radiokomunikací Marcela Procházky jedinou možností současného rozvoje pozemního digitálního vysílání DVB-T. Důvodem je zaplněnost prostoru ve stávajících celoplošných multiplexech. „Kapacita multiplexů Českých Radiokomunikací je zcela vyčerpána, v multiplexech 1, 2 a 3 není místo,“ přiblížil Procházka. Dodal, že situaci může vyřešit pouze nástup nového standardu DVB-T2.

Se zařazením Regionálnítelevize.cz se počet televizních stanic v nabídce zvýší na sedm. Kapacita sítě tím bude zaplněna z 88 %. V RS 8 mají být volné už jen tři pozice. Další rozšiřování pokrytí sítě RS 8 České Radiokomunikace kvůli nízké investiční návratnosti a ekonomické efektivity neplánují, pokud na trhu nedojde k významnějším změnám.

Regionálnítelevize.cz je celostátním tematickým programem, který se tři roky věnuje regionálnímu zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů. Prostor dává regionálním vysílatelům z celé republiky. Obsahově vysílá ve čtyřhodinové smyčce. Dosud vysílala zejména na satelitu Astra, v síti kabelových operátorů a ve vybraných regionech v rámci pozemního digitálního vysílání. „Když uvážíme, že pozemní digitální vysílání využívá pro svůj příjem přibližně 50 % obyvatel ČR, pak tímto krokem získáme dalších více než 3 miliony potenciálních diváků,“ uvedla Eva Stejskalová, ředitelka Regionální televize.cz. Regionální televize.cz zároveň jedná s Asociací televizních organizací (ATO) o vstupu do elektronického měření sledovanosti.

-mav-