Nova drží rysy obchodní politiky, cenu zvýší o 6 %

pátek, 09. října 2015, 11:02 TV Martina Vojtěchovská

Obchodní politika Novy pro rok 2016 kopíruje letošní podobu, říká obchodní ředitel CET 21 Jan Vlček.

Trh čeká na to, s čím přijde hlavní hráč na televizním trhu ve své obchodní politice pro rok 2016. Jaké jsou základní odlišnosti hlavních bodů nové obchodní politiky skupiny Nova ve srovnání s rokem 2015?

Naším cílem je, aby plánování a uzavírání podmínek v obchodní politice pro rok 2016 bylo co nejjednodušší. Obchodní politika pro rok 2016 je v podstatě stejná, jakou klienti znají z letošního roku. Vzali jsme v úvahu vývoj trhu a nastavili drobné úpravy parametrů obchodní politiky, tak aby lépe reflektovala potřeby zadavatelů.

Z čeho jste konkrétně vycházeli?

Na základě údajů z první poloviny letošního roku vidíme jednoznačně pozitivní vývoj poptávky po televizní reklamě. V určitých částech roku je celý reklamní trh kapacitně napjatý. Přistoupili jsme proto k úpravě základního ceníku, který se mírně zvyšuje o 6 %. Zároveň reagujeme i na vývoj poptávky v průběhu roku. Některé měsíce byly kapacitně velmi těsné. Proto upravujeme některé měsíční indexy tak, abychom kopírovali vývoj poptávky v průběhu roku.

To znamená, že se pro příští rok navyšuje cena především v období high season?

Netýká se to jen high season. Je i období v low season, které se cenově snižuje.

V příštím roce se rozroste počet prodejních cílových skupin na českém reklamním televizním trhu. Nova dlouhodobě prodává na skupinu 15-54. Neuvažujete o změně prodejní skupiny?

Žádné změny v naší základní prodejní skupině neplánujeme. Podle našeho názoru skupina 15-54 stále nejlépe zohledňuje afinitu na hlavní cílové skupiny. Pokud jde o složení stanic v balíčku skupiny Nova, tam opět mírně zvyšujeme podíl menších kanálů o dva procentní body, o které ponižujeme zastoupení hlavního kanálu.

Svého času diskuse vzbuzovalo zavedení tzv. super prime-time (čas od cca 19:30 do 21:30), a to především svým naceněním. Zůstává super prime-time v obchodní politice i pro rok 2016?

Super prime-time se osvědčil jako výkladní skříň pro klienty. Získávají jistotu, že jejich značka bude v tomto čase vidět a nebude obklopená dalšími reklamními sděleními. Zapamatovatelnost spotu pak odpovídá tomu, že si klienti kupují masivní zásah.

Jaké novinky mohou klienti v příštím roce využít?

Připravujeme nové produkty, které budou mít své vlastní ceny. Jde o sponzoringový formát a o nový formát injektáže v reklamních spotech. Díky injektáži lze klientům aktualizovat obsah spotů, a to de facto ze dne na den. Hodí se pro rychlé nabídky, kvůli kterým pak není nutné vyrábět nové spoty.

V loňském roce jste zavedli nový výpočet ceny CPP, a to na základě konkrétního investovaného objemu klienta. Počítáte s tím i nadále?

Ano, u toho zůstaneme, stejně tak u té škály. Hodnota CPP se upraví o zmíněných 6 %.

Portfolio placených kanálů skupiny Nova se letos rozšířilo o druhý sportovní kanál Nova Sport. Jak se to promítne do obchodní politiky?

Zavedením druhého kanálu Nova Sport se mírně zvýší kapacita pro rozšíření prostředků do tzv. OMK kanálů (ostatní mediální kanály, pozn. red.). Díky širším možnostem pro sportovně cílené kampaně se rozšiřují i možnosti slev.

Součástí OMK je i prodej internetové reklamy. Plánují se pro prodej onlinu nějaké změny?

Klient má možnost dosáhnout vyšší slevy, pokud použije víc OMK kanálů než jenom jeden. To zůstává. Registrujeme vysokou poptávku o online videa, takže také tady musíme upravit cenu směrem nahoru.

Ponecháte agenturní bonusy v prodeji online reklamy?

Bonusy v případě internetové reklamy zůstávají.

Internetový trh registruje nárůsty objemů do videoreklamy. Uvažujete ještě o rozšíření internetového inventory?

O to se snažíme, cest se nabízí víc. Jednou z možností je nabízet větší množství videí krácením těch delších. To má ale samozřejmě nějaký strop, protože divák odsleduje určitou míru spotů. Snažíme se také rozšířit nabídku pořadů, kterou máme na Nova Plus.cz, nabídneme i některé pořady z produkce TV Markíza.

A máte klienty, kteří by si žádali jen online reklamu?

Pouze výjimečně. Výroba videospotu na určité kvalitativní úrovni je už nákladnější a obvykle si ji dovolí klienti, kteří si mohou zaplatit i TV reklamu. V zásadě více než 90 procent klientů, kteří využívají video online reklamu, jsou klienti televizní a potažmo klienti agenturní.

Drtivá většina investic klientů tedy stále míří do TV reklamy…

Ano. Zrovna před pár dny jsem se vrátil z mezinárodní konference, která se zabývala plánováním internetu a videa. I klienti, kteří chtějí posilovat pozici v online, tak jasně řekli, že televize pro ně bude nadále dominantním pilířem minimálně na několik let dopředu. Samozřejmě, že hledáme prostor pro řešení efektivity v onlinu, ale nosným pilířem je nadále televize a v dohledné době zůstane.

Už před několika lety jste upustili od agenturních bonusů. Chystáte pro příští rok nějaké novinky vůči mediálním agenturám?

Naše bonusová politika byla upravená před dvěma lety, od té doby jsme žádné změny neudělali a žádné další neplánujeme. Spolupráce s agenturami se vylepšila v maximální možné míře. Snažíme se pozici agentur vnímat a věřím, že agentury od nás cítí adekvátní míru podpory.

Máme za sebou první z podzimních měsíců. Jak průběh září na reklamním trhu hodnotíte?

Věříme, že lepší ekonomika a zvýšená spotřeba přispívají k růstu celého trhu.

Obchodní ředitel CET 21 Jan Vlček, foto: CET 21
Obchodní ředitel CET 21 Jan Vlček, foto: CET 21