Deníky zmírnily pokles prodejů, nejlépe si vedly LN

pondělí, 09. listopadu 2015, 16:24 Tisk MediaGuru

Od června se celková hodnota prodaných deníků nemění, trend poklesu se za rok snížil.

Zářijové výsledky o vývoji prodaného nákladu českých deníků přinesly příznivější obraz o jejich současném postavení. Souhrnný průměrný prodaný náklad dosáhl v září necelých 799 tis. kusů, což byl srovnatelný výsledek s měsícem srpnem. Ve srovnání se stejným obdobím loni byl sice výsledek opět nižší než před rokem, úroveň snížení byla ale necelých 6 %. To je vylepšení výsledku oproti dosavadnímu 8% poklesu.

Meziročně se prodaný náklad zvýšil pouze Lidovým novinám a Sportu. V případě Lidových novin se deníku jako jedinému ze všech meziročně podařilo zvýšit jak pultový prodej, tak předplatné. Celkový průměrný denní prodaný náklad LN 41,3 tis. kusů výtisků je druhou nejvyšší letošní dosaženou hodnotou a přesahuje i průměrný prodaný náklad Lidových novin za poslední dva roky.

Deník Sport celkový prodaný náklad navýšil meziročně díky nárůstu elektronických vydání. V ukazatelích pultového prodeje i předplatného ale za loňským zářím mírně zaostal.     

Ve srovnání s letošním srpnem se v letošním září vedle výše zmiňovaných dařilo i Hospodářským novinám (zejména díky pultovému prodeji), svůj prodej pak v září stabilizovaly deníky Blesk a regionální Deník.

Na druhou stranu dále platí, že nejvýrazněji klesá deníkům pultový prodej – v září to bylo meziročně o 9 %. U deníků Blesk a Deník je meziroční snížení pultového prodeje na úrovni 10 %, v případě MF Dnes na úrovni necelých 13 %.

Souhrnný průměrný prodaný náklad (ks), IX/2015

PN_zari

Pultový prodej deníků (ks), IX/2015

PP_zari

Předplatné deníků (ks), IX/2015

P_zari

Zdroj dat: ABC ČR

-mav-