Frekvence 1 je v denním poslechu dvojkou trhu

středa, 04. listopadu 2015, 10:04 Rádio MediaGuru

Nejposlouchanějším celoplošným rádiem nadále zůstává Rádio Impuls.

Poslechovost rádií zůstává stabilní z hlediska týdenní poslechovosti, naopak v denních datech je patrný mírný pokles, ukazují nová data výzkumu poslechovosti Radio projekt za 2. a 3. čtvrtletí 2015, která byla ve středu zveřejněna. Týdenní poslechovost dosahuje 83,7 % populace, což je srovnatelný výsledek jako před rokem. Denní poslechovost je aktuálně 62,9 %, což je o jeden procentní bod méně než ve 2. a 3. čtvrtletí 2014.

Nejposlouchanější stanicí zůstává Rádio Impuls, jehož denní poslechovost se drží nad úrovní 1 mil. denně (1,002 mil.). V denních datech se Frekvence 1 dostala na druhé místo a těsně předběhla sesterskou Evropu 2. V týdenních datech je ale postavení obou stanic odlišné: Evropu 2 ve sledovaném období týdně poslouchalo 1,69 mil. lidí, Frekvenci 1 1,63 mil. posluchačů. Čtvrtým nejposlouchanějším z celoplošných stanic je Radiožurnál, jehož poslechovost se stabilizovala. Frekvence 1 tak z celoplošných stanic v měřeném období posílila nejvíce (platí pro denní i týdenní poslechovost). Denní poslechovost ostatních stanic mírně klesala, snížení ale nejsou staticky významná.

Denní poslechovost celoplošných stanic (tis. osob), 2+3Q/2015

celoplošné stanice 2+3Q/2015 1+2Q/2015 kvartální změna v % 2+3Q/2014 meziroční změna v %
Rádio Impuls 1 002 1 006 -0,4 1 089 -8,0
Frekvence 1 891 882 1,0 835 6,7
Evropa 2 887 910 -2,5 922 -3,8
ČRo Radiožurnál 835 862 -3,1 866 -3,6
ČRo Dvojka (Praha) 416 428 -2,8 406 2,5
ČRo Vltava 59 64 -7,8 76 -22,4
ČRo Plus 28 26 7,7 20 40,0
Zet (dříve BBC) 23 31 -25,8 21 9,5
ČRo Radio Wave 8 10 -20,0 8 0,0
Rádio Junior 5 6 -16,7 7 -28,6
ČRo Jazz 4 5 -20,0 4 0,0
ČRo D-Dur 3 6 -50,0 6 -50,0

Zdroj: Radio projekt, 2+3Q/2015, SKMO, Median, Stem/Mark

Největší podíl na poslechovosti náleží z celoplošných stanic Rádiu Impuls (12,5 %), dvojkou je Frekvence 1 (11,4 %) a trojkou Radiožurnál (9,3 %).

Podíl stanic na poslechovosti (%), 2+3Q/2015

radia_podilu

Nejposlouchanějším regionálním rádiem je Rádio Blaník (denní poslechovost 606 tis.). Změnou v pořadí v denní poslechovosti je posunutí Rádia Čas na pozici čtvrtého nejposlouchanějšího regionálního rádia.

Denní poslechovost TOP 10 regionálních stanic (tis. osob), 2+3Q/2015

regionální stanice 2+3Q/2015 1+2Q/2015 kvartální změna v % 2+3Q/2014 meziroční změna v %
Rádio Blaník 606 591 2,5 628 -3,5
Country Rádio 246 249 -1,2 245 0,4
Rádio Beat 242 234 3,4 251 -3,6
Radio Čas 159 158 0,6 185 -14,1
Hitrádio Orion 151 164 -7,9 193 -21,8
ČRo Brno 124 126 -1,6 135 -8,1
Rock Rádio 121 120 0,8 104 16,3
Fajn Radio 112 114 -1,8 102 9,8
Rádio Černá Hora 107 111 -3,6 119 -10,1
Rádio Krokodýl 102 91 12,1 116 -12,1

Zdroj: Radio projekt, 2+3Q/2015, SKMO, Median, Stem/Mark

Nejsilnější podíl na trhu rozhlasových sítí má Radiohouse total (52,1 %), který si polepšil o 0,8 procentního bodu. Následují Radio United total a stanice Českého rozhlasu.

Podíl rozhlasových sítí (%), 2+3Q/2015

site_podil

Zdroj: Radio projekt, 2+3Q/2015, SKMO, Median, Stem/Mark

-mav-