Nová data: Blesk se vrátil nad hranici milionu čtenářů

čtvrtek, 05. listopadu 2015, 10:42 Tisk MediaGuru

Nová data o čtenosti tištěných titulů přinášejí vylepšení výsledků u většiny titulů.

Téměř všechny tuzemské deníky si v nových datech výzkumu čtenosti Media projektu za období 2. a 3. letošního čtvrtletí polepšily ve srovnání s prvním pololetím roku. Nejčtenějším tuzemským deníkem je nadále Blesk, který se vrátil nad hranici 1 mil. čtenářů na vydání, když si oproti prvnímu pololetí připsal 21 tisíc nových čtenářů.

V mezikvartálním srovnání se nejvíce dařilo Hospodářským novinám a Právu, regionálnímu Deníku a z bezplatných titulů E15. V meziročním srovnání je ale stále patrný pokles čtenosti většiny deníků s výjimkou Sportu a Lidových novin.

Nejméně jeden deník si v posledních 14 dnech přečetlo 65 % lidí populace 12-79 let, což znamená přibližně 5,7 milionu osob. Čtenost deníků a jejich suplementů na vydání souhrnně činila ve sledovaném období 54 %. To znamená, že se čtenost deníků na vydání ve srovnání s předchozími výsledky výzkumu za první pololetí roku 2015 zvýšila o 1 %, což se také projevilo ve výsledcích jednotlivých titulů deníků.

Odhad čtenosti deníků (tis. osob), čtenost na vydání, 2+3Q/2015

celostátní deníky 2+3Q/2015 1+2Q/2015 kvartální změna v % 2+3Q/2014 meziroční změna v %
Blesk 1 014 993 2,1 1 122 -9,6
MF Dnes 639 633 0,9 695 -8,1
Právo 311 298 4,4 342 -9,1
Sport 274 269 1,9 258 6,2
Aha! 238 233 2,1 251 -5,2
Lidové noviny 203 210 -3,3 196 3,6
Hospodářské noviny 168 157 7,0 181 -7,2
regionální deníky 2+3Q/2015 1+2Q/2015 kvartální změna v % 2+3Q/2014 meziroční změna v %
Deník celkem 664 634 4,7 671 -1,0
bezplatné deníky 2+3Q/2015 1+2Q/2015 kvartální změna v % 2+3Q/2014 meziroční změna v %
Metro 465 466 -0,2 475 -2,1
E15 72 66 9,1 76 -5,3

Zdroj: Media projekt, 2+3Q/2015, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark, čtenost na vydání

Vývoj nejčtenějších deníků, 2013-2015 (tis. osob)

Deniky_vyvoj

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark, čtenost na vydání

-mav-