Dvořák: Budoucnost ČT je v rukou zákonodárců

úterý, 26. ledna 2016, 10:58 TV MediaGuru

Změny mediálních zákonů mohou být rozhodující pro další vývoj médií veřejné služby v České republice.

Další rozvoj a existence médií veřejné služby v České republice leží převážně v rukou zákonodárců, myslí si generální ředitel České televize Petr Dvořák. Vyplynulo to z jeho vystoupení na úterním veřejném slyšení v Senátu, které se zabývalo situací a perspektivou televize veřejné služby. „Adrenalinovou injekci dnes drží zákonodárci. Věřím, že se trefí. Pokud ne, můžou Českou televizi poškodit, nebo ji zabít,“ parafrázoval roli tuzemských zákonodárců v nastávajících přípravách nové mediální legislativy.

Generální ředitel České televize se domnívá, že je třeba do budoucna zajistit financování médií veřejné služby, jejich budoucnost na internetu, za nešťastnou také označuje situaci kolem zákona o registru smluv, který de facto znemožňuje České televizi nakupovat vysílací práva na sportovní akce, zahraniční akvizice či pokrývat důležité zpravodajské události ze zahraničí.

Média veřejné služby podle Dvořáka vyvažují v českém prostředí existenci komerčních médií, zaměřených primárně na zisk. S odkazem na proměnu vlastnictví českých deníků, které přešly do rukou finančních skupin, si však Dvořák není jistý, zda stávající mapa komerčních televizních vlastníků zůstane v televizním segmentu stejná. „Česká televize a Český rozhlas v této situaci vytváří zásadní protiváhu,“ řekl Dvořák.

Přestože podíl na sledovanosti není podle Dvořáka pro ČT nejdůležitější, jeho význam spočívá v tom, že vytváří relevanci. V posledních čtyřech letech dosahuje souhrnný podíl všech kanálů ČT 30 %. „Relevantní tržní podíl se v Evropě pohybuje na úrovni 30 % a je to stav, který bychom do budoucna rádi drželi,“ uvedl dále.

Ministerstvo kultury připravuje novelizace zákonů o ČT, ČRo a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Právě o podobu nového znění zákonů se vede diskuse. Generální ředitel ČT už delší dobu upozorňuje na nevyrovnanou regulaci tradičních audiovizuálních médií a neregulaci internetového prostředí. Problém spatřuje také v nastaveném odvádění DPH z koncesionářských poplatků, čímž se hodnota poplatku pro ČT snižuje. „Situace by přitom šla narovnat a stát by o peníze z odvedené DPH nepřišel,“ uvedl Dvořák s tím, že DPH by se státu vrátila díky zvýšené výrobě pořadů ČT.

-mav-