JCDecaux půjde do soutěže o design mobiliáře

středa, 27. ledna 2016, 12:26 Outdoor MediaGuru

Jakým způsobem je ale tendr o design mobiliáře spojen se smlouvou o jeho provozování, firma netuší.

Společnost JCDecaux se zúčastní vyhlášení soutěže na designovou podobu městského mobiliáře v Praze. Novinářům to ve středu potvrdil generální ředitel společnosti Pavel Slabý. „Nakolik je ale tato soutěž provázána se smlouvou o provozování městského mobiliáře, nedokážeme říct,“ upřesnil.

JCDecaux má smlouvu s hlavním městem na provozování mobiliáře do roku 2021. Přestože magistrát několikrát naznačil, že smlouva je pro město nevýhodná, JCDecaux nebyla podle vedení společnosti nikdy městem požádána o úpravu smlouvy ani o žádnou změnu. „Mnohokrát jsme avizovali, že jsme připraveni s městem jednat a hledat nejlepší řešení pro město a jeho občany. Stejně tak jsme připraveni mluvit o jakýchkoli detailech spolupráce. Akorát je třeba si podobné věci říkat u jednacího stolu a k němu nás bohužel nikdo stále nezve. Opakovaně jsme městu navrhovali vylepšení mobiliáře tak, aby více sloužil potřebám občanů a více vyhovoval dnešním trendům a reflektoval rozvoj města,“ uvedl generální ředitel Slabý.

Společnost je zároveň přesvědčena, že jakékoli změny mobiliáře musí být uvažovány s ohledem na kvalitu, realističnost a údržbu nabízených služeb. „Architekti vám dnes namalují cokoliv. Můžeme mít na každé zastávce dobíjení mobilu. Pokud se ale každá druhá nebo třetí ucpe žvýkačkami, tak taková služba nemá příliš smysl,“ dodal finanční ředitel Bohumil Chomát. „Taková údržba je náročná. Mělo by se tak hledat ne to, co je technologicky možné, ale co je ekonomicky výhodné a realizovatelné,“ řekl. Za dobu, kdy JCDecaux mobiliář provozuje, investovala firma do výstavby a údržby mobiliáře stovky milionů korun.

JCDecaux zároveň oznámila, že je připravena spustit projekt bezplatné wifi na zastávkách MHD v hlavním městě. Prvních deset zastávek už otestovala, uvedení do provozu služby je ale podmíněno souhlasem magistrátu. „Očekáváme ho v řádech dní,“ uvedl management společnosti s tím, že poté okamžitě zavede wifi připojení na prvních sto zastávek. V druhé fázi, která by měla nastat zhruba po dvou měsících, by se služba rozšířila na dalších 400-500 zastávek. Bezplatná wifi je už navíc zavedena v téměř 60 pražských tramvaji nového typu. Zde je zpřístupněna přes dceřinou společnost Rencar.

Právě společnost Rencar, ve které má JCDecaux 70% podíl, chce jednat s pražským Dopravním podnikem o smlouvě na provozování reklamy. Důvodem je prohlášení DPP o tom, že smlouva s Rencarem je nevýhodná. Také v tomto případě JCDecaux uvádí, že takovému vyjádření nerozumí, protože DPP údajně nikdy nevyjádřil pochybnosti o nastavení smlouvy.

„Nájemné, které Rencar platí Dopravnímu podniku, je vypočítáno jako procento z dosaženého obratu, přičemž částka 30 mil. Kč je garantována jako tzv. minimální nájemné, které je placeno formou kvartálních záloh. Na konci roku je pak doúčtováno nájemné na základě dosaženého obratu. Celkový roční příjem DPP je tak násobně vyšší než garantované minimální nájemné,“ přiblížil konstrukci smlouvy Bohumil Chomát. Dodal, že Rencar DPP odvádí 50 % z čistého příjmu z reklamy.

Společnost JCDecaux, Městský mobiliář dosáhla v roce 2014 obratu ve výši 211 mil. Kč a skončila ve ztrátě 1,4 mil. Kč. Společnost Rencar dosáhla ve stejném roce obratu ve výši 193 mil. Kč a zisku necelých 30 mil. Kč.

-mav-