Vydavatelé bojují proti blokátorům reklam

sobota, 23. ledna 2016, 09:02 Internet & Mobil, Reklama MediaGuru

Vydavatelé reagují na rostoucí problém blokování on-line reklamy.

S rostoucím problémem blokování reklamy se snaží vydavatelé vypořádat různými způsoby. Jen v Česku mohou jít podle odhadu SPIR ztráty v důsledku filtrování online reklamy do miliardy, blokuje si ji totiž až 12 % uživatelů. Snaží se tak vyhnout obtěžujícím formám inzerce, mají ale také obavu ze sledování svých osobních dat. Vydavatelé po celém světě na to reagují po svém, experimentují, zkouší blokátory blokovat nebo své webové stránky redesignují.

Časopis Forbes například v prosinci zamezil přístup k obsahu těm uživatelům, kteří blokátory reklamy využívali. Na podzim představovali celkem 13 % návštěvníků. Po měsíci této praxe 44 % z nich od blokování reklamy ustoupilo. Kromě toho vydavatel testuje uživatelskou zkušenost s „lehčím“ reklamním obsazením. „Pro nás je skvělé, když můžeme lidi oslovovat napříč různými zařízeními, ale uživatelé to tak nevidí. Bojí se o své soukromí,“ říká Achir Kalra z vydavatelství Forbes Media.

Online magazín Slate na problém blokování reklam reagoval nabídkou nového prémiového členství bez reklamních sdělení. Podle vydavatele se počet jeho návštěvníků blokujících reklamu pohybuje kolem průměru, což na americkém trhu představuje 15 %. V důsledku toho reklamní výnosy poklesly o 8 %, a získání nových předplatitelů by tak mohlo být alespoň malou záplatou. Rovněž eliminuje na stránkách rušivé reklamy a za půl roku hodlá své čtenáře požádat, aby si blokátory vypnuli.

The Huffington Post se zaměřil na odstraňování příčin blokování reklamy. Soustředí se na vylepšení uživatelské zkušenosti s reklamou, například jasně označuje nativní reklamu nebo stahuje rušivé reklamy. Podobnou cestou se vydal i Bloomberg, který vyžaduje od zadavatelů čistší reklamní sdělení, s neagresivní grafikou a méně animací. „Každý dnes křičí a ječí, tak nekřičme, neječme, dělejme opak,“ dodává Chris Briseno z vydavatelství Bloomberg LP.

Reakce vydavatelů předznamenává, jaké digitální reklamní formáty budou na vzestupu. Podle agentury Millward Brown by to měly být přeskočitelné formáty a reklamy nabízející uživatelům nějakou odměnu. Naopak na ústupu budou ty formáty, kvůli kterým si uživatelé reklamu blokují. „Uživatelé nesnášejí reklamy, které narušují navigaci na stránce, nenávidí interstitials a nepřeskočitelné pre-rolly,“ vyjmenovává Pierre Chappaz z video reklamní platformy Teads.

-stk-