adMeter: Měsíční dosah YouTube v ČR je 4,6 mil. lidí

středa, 10. února 2016, 10:45 Internet & Mobil MediaGuru

Výzkumný nástroj adMeter změřil i návštěvnost videoserveru YouTube.

V rámci projektu adMeter 1000, tedy měření dosahu jednotlivých mediatypů na jednom panelu o velikosti jednoho tisíce respondentů, byla změřena i návštěvnost videoserveru YouTube. Data ukázala, že průměrná měsíční návštěvnost YouTube v cílové skupině 15-69 představuje 4,6 mil. lidí, což je 56 % české populace. Projekt adMeter realizuje výzkumná agentura Median, přičemž data byla sbírána v září 2015.

Z pohledu procentuálního dosahu v jednotlivých cílových skupinách je podle očekávání nejvyšší zásah v nejmladších skupinách 15-24 let, kde dosahuje 77 % populace v této věkové skupině (0,9 mil.). Absolutně nejvyšší návštěvnost z hlediska počtu uživatelů je pak ve skupině 35-44 let (1,1 milionu). Z této věkové skupiny navštěvuje YouTube měsíčně 67 % populace.

Měsíční zásah (%) YouTube podle věkových skupin

YT_1

Zdroj: adMeter, září 2015

Podle informací společnosti Google mají výsledky z výzkumu adMeter odpovídat interním datům YouTube, která ovšem na lokální úrovni nezveřejňuje. Jak známo, společnost Google se neúčastní ani jednotného výzkumu měření návštěvnosti českého internetu NetMonitor. Data, která byla v Česku o YouTube zatím prezentována, vycházela z výzkumu TNS Aisa, ve kterém respondenti deklarovali návštěvnost tohoto videoserveru. Měření adMeter ale není založeno na deklaraci, vychází z elektronického měření pomocí aplikací v mobilním telefonu a PC panelistů adMeter.

V průměru pak populace 15-69 na YouTube týdně stráví necelou hodinu (56 minut). Nejvyšší hodnoty průměrného stráveného času na YouTube vykazují podle týdenních výsledků věkové skupiny 25-44 let (74 minut).

ATS YouTube podle věkových skupin (minuty/týden)

YT_2

Zdroj: adMeter, září 2015

Měsíční celkový dosah videoserverů na českém trhu (Nova.cz, iPrima.cz, Ceskatelevize.cz a jejich odvozené URL, Stream.cz, Playtvak.cz včetně YouTube) představuje podle výzkumu adMeter 64 % populace ve věku 15-69. Jak už bylo uvedeno, pouze YouTube má v této skupině 58% zásah.

-mav-