Rádiová reklama získala loni poprvé víc z regionů

pátek, 12. února 2016, 10:33 Rádio MediaGuru

Čisté investice z regionální rádiové reklamy loni poprvé převážily národní reklamu.

Celkové čisté investice do rádiové reklamy označují tuzemští provozovatelé jako stabilní. V loňském roce představoval celkový objem, který rádiová reklama získala, 1, 464 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 to bylo o 0,4 % víc. Odhad celkového objemu poskytují všichni rozhodující provozovatelé na českém rádiovém trhu – Radiohouse, Radio United Services a Český rozhlas. Po uplynulé tři roky, po která jsou odhady čistých investic k dispozici, se tak celkový objem rádiové reklamy udržuje nad úrovní 1,4 mld. Kč.

Vývoj čistých investic do rádiové reklamy (mld. Kč), 2013-2015

Graf_radiova reklama

Zdroj: Údaje provozovatelů rádiových stanic. Čisté investice = objem v ceníkových cenách mínus slevy mínus bartery. Nejsou odečteny bonusy agentur či obchodníků.

Významnou změnou loňského roku je skutečnost, že objem regionální reklamy přesáhl svou velikostí objem reklamy národní. Na regionálním rozhlasovém trhu loni rostly investice jak přímých zadavatelů, tak regionálních agentur. Naopak na národním trhu reklamy dochází podle provozovatelů rádií k mírnému růstu přímých zadavatelů a k poklesu investic klientů mediálních agentur.

Rostoucí a klesající segmenty rádiové reklamy v roce 2015

Radia_segmenty

V prvním letošním čtvrtletí provozovatelé očekávají stabilní poptávku na národním trhu, meziročně je údajně patrný růst v lednu i únoru, březen je otevřený. Od regionálního trhu pak očekávají mírný růst při výhledech na celý rok. První tři letošní měsíce naznačují, že by měla klesat inzerce v segmentech léčiva, cestovní ruch a maloobchod potravin. Meziroční investice by v Q1 měly naopak mírně posílit v segmentu financí a spotřební elektroniky.

-mav-