Blesku pro ženy se vyplatila sázka na český obsah

pondělí, 21. března 2016, 10:35 Lady Guru, Tisk Martina Vojtěchovská

Šéfredaktorka Monika Sokolová považuje obrat v konceptu za zlomový pro jeho aktuální postavení.

Týdeník Blesk pro ženy v loňském roce zůstal nejprodávanějším ženským časopisem a stal se těsně i nejčtenějším titulem v segmentu časopisů pro ženy. Jste tedy s loňským rokem spokojeni?

Pro nás je podstatné, že Blesk pro ženy potvrdil pozici nejprodávanějšího časopisu ve svém segmentu i ve čtenosti a stal se nejčtenějším ženským časopisem. Úspěch Blesku pro ženy přičítám tomu, že se obsah snažíme dělat pravdivě, reálně a hlavně lokálně – tedy pro české ženy. To v historii Blesku pro ženy nebylo vždy pravidlem. V dobách, kdy jsme patřili pod Ringier, jsem zažila pokusy o to, aby se obsah co nejvíce sjednocoval napříč různými zeměmi. Tehdejší vize byla taková, že tituly budou ve všech zemích ve stejný čas stejné. Takový koncept ale reálně nefungoval. Nesmyslné byly i pokusy o vytvoření univerzálních redaktorů, kteří připravují texty na různá témata pro různé tituly. Identifikaci redaktora s titulem a jeho čtenáři považuji za klíčovou. Abych mohla správně oslovovat svoje čtenáře, musím je co nejlépe poznat a vnímat, jak žijí. O to se snažíme a to se nám vyplácí, což potvrzují i naše prodejní výsledky.

Kdy jste zjistili, že je třeba původní koncept přehodnotit?

Blesk pro ženy měl zpočátku vzor v magazínu Bild der Frau, v začátcích jsme dokonce překlápěli články z německého originálu. Chovala se tak i naše konkurence, ale my jsme pochopili, že tudy cesta nevede. I proto prodané náklady ženských titulů klesají. Čtenářky jsou na obsah velmi citlivé. Představa, že si přeložíte z německého titulu článek o zeleném čaji, že je zdravý a prospěšný, a že to takhle stačí, je mylná. My máme obsah původní a snažíme se ho posouvat dál, nabízet čtenářkám co nejširší informace, aby měly pocit jakéhosi příjemného servisu. Že se o ně staráme. To je myslím to, co nás odlišuje od konkurence.

Stávající vlastník Blesku pro ženy není majetkově navázán na mezinárodní vydavatelství, nemá tak k dispozici žádné vlastní zahraniční předlohy titulů. Inspirujete se nějakým konkrétním zahraničním časopisem pro ženy?

Líbí se nám jeden britský týdeník, hlavně mixem témat, zaměřením. Ale inspirujeme se všude možně. Přiznám se, že jsou nám bližší média francouzská nebo z anglicky mluvících zemí než třeba německá a rakouská. Tam jsou hodně konzervativní a příliš se neposouvají.

Mění se čtenářky vašeho týdeníku?

Podle čísel se čtenářky zásadně nemění. Máme dvě silné čtenářské skupiny žen ve věku mezi 35-45 a potom ve věku mezi 45-55 let. Snažíme se ale dělat masový produkt, což se nám daří. Celkově oslovujeme široké spektrum čtenářek od 18letých až po ty nejstarší. Píšeme o trendových věcech, masových záležitostech, ale snažíme se přinášet i obsah každé cílové skupině.

Monika Sokolová, foto: Czech News Center
Monika Sokolová, foto: Czech News Center

V Czech News Center máte vedle týdeníku Blesk pro ženy na starosti i další časopisy spojené se značkou Blesk. Ty si také prošly náročnější etapou, loni se jim ale dařilo. Jak vnímáte jejich pozici?

V případě měsíčníků vidím posun právě v tom, že se jim začalo dařit. Blesku Hobby a Blesku Zdraví překročily celkové prodejní rozpočty o 120 procent. Podle mě to souvisí i s tím, že lidé dnes najdou spoustu informací na webu a zdarma. A když už si za obsah zaplatí, vyhledávají hlubší, tematicky zaměřené informace. Musí jim je podávat odborníci na dané téma a ne ti, jak jsem zmiňovala, univerzální novináři. Žádné kampaně ani zavedený brand vás nespasí, pokud nemáte kvalitní obsah. To je podle mě zásadní. Překvapilo mě, že už podobně začíná fungovat i web. Potvrzuje se nám to na webu pro maminky Super mámy, který jsme uvedli v září. Ještě do konce roku se stal pátým největším webem ve svém segmentu. Osobně za tím vidím poctivost, se kterou je připravovaný. O projekt se stará dlouholetá zkušená novinářka, která navíc sama pečuje o šest dětí.

Jak moc důležitý je pro ženské tituly CNC web? Ne všichni vydavatelé v tomto segmentu vidí v internetu potenciál.

Webu jsme se intenzivněji začali věnovat před 3-4 lety. Investovali jsme do něj, přijali jsme lidi, rozšířili redakci. Web je pro nás velmi důležitý, Blesk pro ženy už dnes produkuje kolem 80 videí měsíčně. Budujeme vlastní studio, točíme pořady, děláme pilotní projekty, které zkoušíme. Na webu se snažíme dál posilovat a máme další projekty, které bychom chtěli dělat. Neznamená to ale, že bychom kvůli tomu nerozvíjeli print. Mám v hlavě i koncept printového titulu, o kterém si myslím, že by měl budoucnost, ale zatím si ho nechám pro sebe.

Liší se vaše čtenářky v printu a na webu?

Obě skupiny se podstatně odlišují. Průnik mezi nimi je asi jen 10 % lidí, kteří čtou tištěné tituly i web. Co je ale velmi podstatné u obou, je zpětná vazba, kterou od čtenářek dostáváme. V žádné jiné redakci jsem tak silnou zpětnou vazbu jako v Blesku pro ženy neviděla. Koncepce naší značky je založená na komunikaci se čtenáři, na sociální i intelektuální identifikaci redakce se svými čtenářkami. Redaktorky se čtenářkami nejen komunikují, ale dělí se s nimi o své zkušenosti, trápení, radosti… Printová i onlinová redakce pracují odděleně, ale jsou zde pravidelné newsroomové synergie a redaktorky z printu umí natočit video a připravit článek na web a obráceně. Jde o to, aby materiál připravoval člověk, který danému tématu nejvíce rozumí, nebo ho prostě baví.

Pokud se zaměříme na letošní rok, co považujete z pohledu prodaného nákladu za úspěch?

V případě měsíčníků je úspěchem, že se jejich prodaný nálad v posledních dvou letech zvyšuje. To už se v printu nečeká. Blesk pro ženy zase klesá nejméně ze všech ženských titulů. Letos v lednu jsme dokonce prodaný náklad Blesku pro ženy zvýšili meziročně o 0,4 %. To taky není dnes obvyklé.

Chcete pokračovat s nastavenými koncepty u všech titulů?

Ano, budeme rádi, když svoji pozici udržíme nebo posílíme. To, co ztrácíme v printu, se snažíme saturovat z webu, který si vede dobře i inzertně.

Hlavní výnosy ale stále plynou z printu…

Samozřejmě, že vlajkovou lodí je printový Blesk pro ženy. Web nám ale velmi dobře roste a je jen otázkou času, kdy print dožene.

Monika Sokolová, šéfredaktorka časopisů Blesk

Monika Sokolová pracuje na postu šéfredaktorky časopisů skupiny Blesk od roku 2004. V předchozích letech působila v redaktorských a manažerských pozicích v řadě tištěných i online médií a televizi. Stála u vzniku časopisu Blesk pro ženy v dubnu 2004 a následně u rozvíjení další magazínových značek Blesku.