Podíly vydavatelů na prodeji se nemění, vede CNC

středa, 23. března 2016, 06:30 Tisk MediaGuru

Vydavatel deníků Blesk, Aha! a Sport si udržuje vyšší než 40% podíl na prodeji deníků.

I přes každoroční snižování celkových prodaných nákladů deníků se podíl vydavatelů denního tisku na prodaných nákladech v zásadě nemění. S odstupem nejvyšší podíl na průměrném prodaném nákladu za rok 2015 vykázala opět společnost Czech News Center (CNC), která zajišťuje vydávání tří placených deníků Blesk, Aha! a Sport. Její loňský podíl dosáhl téměř 43 %, tedy stejně jako v roce 2014. Rovněž ve srovnání s obdobím před pěti lety je podíl nejen CNC, ale i ostatních vydavatelských společností přes zjevný pokles prodaného nákladu relativně neměnný.

Druhým nejsilnějším vydavatelským subjektem zůstává na deníkovém trhu Mafra s 24,5 %, vydávající placené deníky MF Dnes a Lidové noviny (bezplatný deník Metro se vzhledem k povaze distribuce nevykazuje v parametru prodaného nákladu), třetím Vltava-Labe-Press s necelými 18 %. VLP je vydavatelem regionálních deníků Deník. Také v tomto případě se podíl vydavatelů na prodaném nákladu v loňském roce ve srovnání s rokem 2014 nezměnil.

Podíl vydavatelů deníků na prodaném nákladu (%), rok 2015

[chart type="pie" footer="Czech News Center 42,7

Mafra 24,5

Vltava-Labe-Press 17,6

Borgis 11,2

Economia 4,1"][/chart]

Zdroj: ABC ČR

Zatímco v pětiletém horizontu (2010-2015) je zřejmé viditelné snížení celkového prodaného nákladu tuzemských deníků v průměru o 35 % za uvedené pětileté období, v podílech vydavatelů na prodaném nákladu je situace stálá. Rozdíl v podílu na prodaném nákladu v roce 2010 a v roce 2015, vyjádřený v procentních bodech, je tak minimální. Je to dáno tím, že prodané náklady deníků klesají v zásadě úměrně jejich celkovému podílu na trhu.

Změna podílů vydavatelů na PN a změna souhrnného PN 2010-2015

změna podílu na PN (procentní bod) změna (%) v souhrnném PN
Czech News Center -1,4 -36,7
Mafra 0,9 -32,2
Economia 0,5 -26,0
Borgis 0,7 -30,4
Vltava-Labe-Press -0,7 -37,3

Zdroj: ABC ČR