Přístupy na web z mobilů a tabletů v Česku stále rostou

středa, 20. dubna 2016, 10:30 Internet & Mobil MediaGuru

Výzkum NetMonitor zachycuje rostoucí počet uživatelů, kteří na web chodí z mobilů či tabletů.

Počet uživatelů, kteří navštěvují měřené webové stránky výzkumem NetMonitormobilních telefonů přesáhl v letošním březnu 3,1 milionu (návštěvnost jen z ČR) a počet zobrazení stránek 1,3 miliardy. Návštěvnost internetu z mobilních telefonů se tak od začátku měření těchto přístupů (červen 2015) stále zvyšuje. Mezi uvedeným obdobím (červen 2015 až březen 2016) se počet reálných uživatelů navštěvujících internet z mobilních zařízení zvýšil o 12 % a počet zobrazených stránek o 23 %.

Stejně tak roste návštěvnost webových stránek z tabletů. Počet reálných uživatelů, kteří navštívili v letošním březnu webové stránky z tabletů (návštěvnost jen z ČR), dosáhl téměř 1,4 milionu. Ve srovnání s červnem 2015 to bylo o 31 % víc, také počet zobrazených stránek z tabletů se od začátku měření přístupů z různých zařízení ve výzkumu NetMonitor výrazně zvýšil, a to až o necelých 60 %. 

 Vývoj počtu reálných uživatelů - mobilní zařízení / tablet, VI/2015-III/2016

Zdroj: NetMonitor, návštěvnost z ČR
Zdroj: NetMonitor, návštěvnost z ČR

 

Rozdíl návštěvnosti z mobilních telefonů mezi počtem uživatelů v pracovní dny a o víkendech není tak výrazný jako u klasických PC a tvoří pouze 40 tisíc RU ve prospěch pracovních dnů (1,43 milionu). Tablety jsou naproti tomu jediným zařízením, kde je víkendová návštěvnost vyšší než v pracovní dny (o téměř 30 tisíc RU). Průměrná doba trvání návštěvy je v případě tabletů vyšší než u mobilních telefonů a dosahuje 6,5 minuty. V případě mobilních telefonů jsou to 4,5 minuty.

-mav-