Radio United: Vynechávání našich rádií není efektivní

čtvrtek, 14. dubna 2016, 07:25 Rádio MediaGuru

Výhodnější je rozdělit komunikaci mezi obě hlavní skupiny, říká Pavel Stejskal.

Rádiové mediazastupitelství Radio United Services se aktuálně schází s klienty a dokládá jim efektivitu rádiové komunikace s využitím rádiových stanic obou hlavních hráčů rádiového reklamního trhu – tedy společností Radiohouse a Radio United. „Naším cílem je upozornit klienty na to, že i přes velký podíl na trhu, který náleží konkurenčnímu Radiohousu, může být rádiová komunikace efektivnější, pokud klienti rozdělí své rozpočty mezi Radiohouse a Radio United,“ popsal MediaGuru.cz Pavel Stejskal z Radio United.

Podíl Radiohousu, který na rádiovém trhu zastupuje mj. celoplošné stanice Frekvence 1 a Evropa 2 a např. regionální Hit rádia, Fajn rádia, Rock rádia, rádia Blaník, City, Sázava, Černá Hora, Čas, Oldies či Krokodýl, představuje aktuálně 52 %. Konkurenční Radio United, pod které patří Rádio Impuls, regionální rádia Kiss, Beat, Country, Signál, Radio 1, RockZone, Radio Spin, Český Impuls a Rádio Dechovka, dosahuje z hlediska poslechovosti podílu ve výši 25 %. Radio United teď zintenzivňuje komunikaci s klienty a snaží se vyvrátit argument, že rádia z portfolia Radio United jsou v komunikaci postradatelná.

„Snažíme se klientům vysvětlit, že rozpočet, který odpovídá velikosti investice jen do rádií Radiohousu, dokážeme zefektivnit a optimalizovat tak, že v případě jeho rozdělení do Radiohousu a Radio United je kombinací těchto dvou skupin možné zvýšit reach až o 1 milion posluchačů,“ vysvětluje Stejskal.

Radio United na základě dat z výzkumu Radio projekt předkládá klientům modelové kampaně a jejich výsledky z hlediska reache, GRP a CPT. Například v modelovém příkladu kampaně s rozpočtem 1 mil. Kč (media net) ukazuje, že v případě použití produktu Radiohouse total dosahuje celkový reach 5,16 mil. posluchačů. Zapojení produktu Radio United total do kampaně se stejným rozpočtem má pak přinést celkový reach ve velikosti 6,179 mil. posluchačů. „Jsou to podložené údaje, kterými se klienty snažíme přesvědčit o využití našich rádií. Nechceme se vymezovat vůči konkurenci, ale pro nás je důležité, aby klienti měli všechny potřebné informace,“ dodává.

Inkrementální reach - Radiohouse total + Rado United total

Zdroj: Radio projekt, SKMO, Stem/Mark, Median, 1.7.-15.12. 2015, věk 15+, modelové kampaně na 1 mil. Kč (media net)
Zdroj: Radio projekt, SKMO, Stem/Mark, Median, 1.7.-17.12. 2015, věk 15+, modelové kampaně na 1 mil. Kč (media net)

K dosažení vyššího reache za použití rádií z obou komerčních skupin mají vést odlišně profilované značky v portfoliu Radio United. „Naše portfolio je poskládané z rádií, která se doplňují. Ať už jsou to Kiss rádia, Beat nebo Country na regionální úrovni, nebo Impuls na národní úrovni. Komplementarita formátů vyúsťuje v generování inkremetálního reache,“ přibližuje Stejskal s tím, že překryvy mezi posluchači rádií Radio United jsou nižší než v případě rádií Radiohouse total. „To znamená, že dokážeme generovat reach 1+ efektivněji, přestože Radiohouse dokáže získat rychle relativně vysoké GRPs,“ vysvětluje. Dalším argumentem, který rozšiřuje dosah kampaně, je pak výhodná afinita stanic Radio United. „Tady se dobře potkávají velmi dobře formátované značky rádií proti velkému množství stanic konkurence,“ shrnuje důvody Pavel Stejskal.

Index afinity CS - Radio United total (modrá), Radiohouse total (růžová)

Zdroj: Radio projekt, SKMO, Stem/Mark, Median, 1.7.-15.12. 2015, věk 15+, modelové kampaně na 1 mil. Kč (media net)
Zdroj: Radio projekt, SKMO, Stem/Mark, Median, 1.7.-17.12. 2015, afinita týdenního zásahu

-mav-