Trh: Omezení internetu kvůli hazardu spustí další zásahy

pondělí, 23. května 2016, 17:15 Internet & Mobil MediaGuru

K iniciativě Přichází cenzor, která vznikla v reakci na vládní návrh zákona, se přidávají další subjekty.

Schválení vládního návrhu zákona o hazardních hrách, o kterém bude ve středu 25. května hlasovat Senát, může mít negativní dopad na dostupnost internetu zejména v menších obcích a zároveň může vytvořit precedent pro další omezení komunikace na internetu. Před středečním senátním hlasování o tom v pondělí varovali zástupci odvětví informačních a komunikačních technologií. Zároveň upozornili na to, že návrh zákona obsahuje několik věcných chyb.

Pokud by návrh zákona v současném znění schválil 25. května i Senát a poté ho podepsal prezident republiky, museli by všichni poskytovatelé internetu v České republice od příštího roku blokovat přístup ke stránkám na seznamu, který budou vytvářet a spravovat úředníci ministerstva financí. Ti tak budou moci označovat internetové stránky za „nepovolený hazard“ (stránky loterijních společností, které nejsou evidovány na ministerstvu financí).

Výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip se například pozastavil nad tím, že zákon má umožnit blokování konkrétních URL adres. Jak ale upozornil, tento požadavek je technicky a finančně velmi náročný a přijde poskytovatele internetového připojení na miliardy korun ročně. "To může vést k likvidaci menších poskytovatelů hlavně v méně osídlených oblastech, k menší konkurenci, k vyšším nákladům, a tím i ke zdražení internetu," uvedl. Nařízení je navíc nesystémové, protože jej lze snadno obejít - například pomocí VPN nebo mobilní aplikace, přes kterou je možné se na zablokovanou stránku stejně dostat.

Člen Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jiří Peterka upozornil na to, že formulace v návrhu zákona jsou věcně chybné. Návrh například pracuje s pojmem "poskytovatel připojení k internetu", který ovšem český právní řád nezná. Na základě tohoto znění tak není jasné, na koho se má ukládaná povinnost vztahovat. Právník a ředitel společnosti Internet Info Marek Antoš se domnívá, že návrh zákona obsahuje tolik nedostatků, že svým provedením je v rozporu s ústavním pořádkem.

Zástupce generálního ředitele Seznam.cz Michal Feix připomněl, že Seznam.cz už v roce 2012 upozorňoval, že znění zákona o loteriích, podle kterého nesmí česká firma podporovat zahraniční loterijní firmu bez licence ministerstva financí, odporuje zákonům Evropské unie, což podle Feixe potvrzuje i příprava nového zákona o hazardních hrách.  "Náš současný odmítavý postoj k novému vládnímu návrhu tak nesouvisí s penězi, o ty jsme přišli už v roce 2012," zdůraznil Feix, který rozporoval, že blokace vybraných internetových stránek úspěšně funguje v jiných zemích Evropské unie. "V Seznamu jsme si udělali vlastní rešerši a došli jsme k jiným závěrům než ministerstvo financí," uvedl s tím, že o úspěšné blokaci rozhodně nelze mluvit v případě Německa, Velké Británie ani Holandska. Nebezpečí spočívá podle jeho názoru i v tom, že internetový obsah mohou ovlivňovat i lidé na diskusních fórech, která nejsou zcela pod kontrolou internetového provozovatele. Nevhodný obsah na těchto fórech pak může vést k blokaci celé stránky.

Na návrh zákona o hazardních hrách už dříve reagovala iniciativa Přichází cenzor, která vyzvala instituce, které s návrhem zákona nesouhlasí, aby se k iniciativě připojily. K dnešnímu dni eviduje více než 150 institucí, do hlasování uživatelů se pak zapojilo 16 tisíc lidí, z nichž se 98 % vyslovilo proti návrhu zákona.

Sporné paragrafy v návrhu zákona o hazardních hrách

§ 82 Blokace nepovolených internetových her (1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“). (2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše internetová stránka, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b). (3) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu nepovolených internetových her. § 83 Blokace plateb u nepovolených internetových her (1) Poskytovatelé platebních služeb nesmějí provádět platební transakce ve prospěch ani k tíži platebních účtů uvedených na seznamu nepovolených internetových her. (2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše platební účet, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b). (3) Zákaz podle odstavce 1 jsou poskytovatelé platebních služeb povinni dodržovat nejpozději od patnáctého dne po zveřejnění jedinečného identifikátoru platebního účtu v seznamu nepovolených internetových her. § 84 Seznam nepovolených internetových her (1) Seznam nepovolených internetových her vede a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední ministerstvo. (2) Seznam nepovolených internetových her obsahuje a) adresu internetové stránky, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b), b) jedinečný identifikátor platebního účtu, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b), c) den zápisu a výmazu údajů uvedených v písmenech a) a b). (3) Ministerstvo provede neprodleně výmaz internetových stránek nebo platebního účtu ze seznamu nepovolených internetových her, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu. (4) Ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách ze seznamu nepovolených internetových her údaje podle odstavce 2 písm. a) a b). (5) V řízení podle odstavce 1 se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí.

-mav-