Bauer Media má podporu majitelů k akvizicím v Česku

úterý, 07. června 2016, 11:20 Lady Guru, Tisk Martina Vojtěchovská

Odcházím v nejlepším, říká ředitelka Alena Černá, která vedení Bauer Media předává Karin Vedrové.

V řízení magazínového vydavatelství Bauer Media nastane od začátku července změna, kdy Alenu Černou vystřídá Karin Vedrová (na titulní fotografii). Nejen o této změně jsem si s oběma manažerkami povídali.

Jarní příchod Karin Vedrové na pozici výkonné ředitelky Bauer Media nakonec vyústil v zajímavé rozuzlení…

Alena Černá: Příchod Karin Vedrové do Bauer Media měl předem daný cíl, který se naplní 1. července, kdy Karin převezme vedení společnosti. Souběžné řízení po dostatečně dlouhou dobu nám mělo dát jistotu, že naše volba je pro obě strany správná. Bavili jsme se o tom několik měsíců a pracovali na předání velmi intenzivně. Měla jsem příležitost dohodnout s vedením vydavatelství, že přivedu člověka, který firmu převezme. Do konce června pokračujeme ve společném řízení, od července se můj kontrakt mění v poradní. Jednou týdně budu k dispozici ke konzultacím, ale firmu už řídit nebudu.

Karin Vedrová: Můj příchod byl už takto dopředu naplánovaný, ale obě strany se musely ujistit, že můžeme pokračovat. Takový postup mi přijde rozumný, majitel musí být přesvědčený, že výběr nového generálního ředitele je správný.

Proč jste se rozhodla odejít?

Alena Černá: V tištěných médiích trávím již řadu let. Myslím si, že nastal čas, kdy se člověk má starat sám víc o sebe. Neodcházím do jiné společnosti, nechci se věnovat řízení jiné firmy, ale více svému soukromému životu.

V Bauer Media jste už téměř čtyři roky. Nebude Vám přeci jen práce ve vydavatelství chybět?

Alena Černá: Do Bauer Media jsem přišla v září 2012 a jsem přesvědčená o tom, že odcházím ve správný moment. Firma je ve zdravé kondici, naše výsledky oceňují i majitelé v Hamburku.

Karin Vedrová: S výsledky Bauer Media na českém trhu panuje v centrále opravdu spokojenost. Už jsem měla možnost setkat se s majiteli a jejich hodnocení si vyslechnout. Paní Bauer (Yvonne Bauer, majitelka společnosti, pozn. red.) oceňuje výsledky a postavení Bauer Media jako časopisecké jedničky v Česku.

Znamená toto pozitivní hodnocení, že Bauer nechce svoji českou pobočku prodat?

Alena Černá: Tuto otázku nemůžeme kvalifikovaně zodpovědět. Rozhodnutí centrály jsou čistě záležitostí majitelky a jejího exekutivního boardu.  Podle našich informací k prodeji není důvod.

Jaké jsou klíčové faktory úspěchu firmy na českém trhu – lepšící se výnosy z inzerce, nebo z prodeje?

Alena Černá: Bauer Media byla historicky velmi dobře vedená firma s dobře postaveným portfoliem. Podle mého názoru je klíčem k úspěchu tým lidí, kteří v této společnosti pracují.

Karin Vedrová: Souhlasím s Alenou, jsou to především lidé, vyvážené portfolio a celková strategie. Ačkoli je Bauer Media historicky orientována na vysokonákladové tituly, a tudíž na příjmy z prodeje časopisů, svou pozici posílila významně i na inzertním trhu. Včas a správně přizpůsobila svou strategii vývoji na trhu a investovala do rozvoje v této oblasti. Inzertní výkon je velmi dobrý a v posledních třech letech se zlepšoval.

K čemuž pomohla i akvizice bývalé Stratosféry.

Alena Černá: Určitě ano.

Karin Vedrová převezme řízení firmy 1. července. Změní se něco ve struktuře řízení společnosti a v obsazení klíčových pozic?

Karin Vedrová: Zatím nemám v úmyslu cokoli měnit. Mým prvořadým úkolem je zajistit kontinuitu ve fungování a směřování firmy a udržení jejího postavení na trhu. Do Bauer Media jsem přišla z prostředí s jinou organizací v marketingu. Umím si představit, že to je oblast, kde ještě můžeme leccos změnit. Bauer je jako firma organizována v Česku stejně jako v jiných zemích. Pokud bychom něco ve struktuře měnili, byl by to krok směrem k jinému uspořádání organizace. Věřím, že by to mohlo přinést zajímavé výsledky.

Co je pro Bauer Media v následujícím období nejdůležitější?

Alena Černá: Posilovat pozici v našich klíčových segmentech, jako jsou společenské a televizní časopisy. Do strategie koncernu patří i otevřenost akvizicím.

Nějakým konkrétním akvizicím?

Alena Černá: Bauer Media se v nadnárodní úrovni rozvíjí jako mediální dům, který provozuje i televize, online projekty, rádia, i když vydavatelská produkce zůstává stěžejní. Konkrétní akvizice se tedy mohou dotýkat kteréhokoli mediatypu, který bude dávat smysl.

Bauer je tedy připraven do akvizice investovat?

Alena Černá: Finančními prostředky pro akvizice koncern nepochybně disponuje. V našich podmínkách narážíme na velikost trhu – zvažování perspektivy a efektivity  investic je pro nás zásadní.

Jakých hospodářských výsledků Bauer loni dosáhl?

Alena Černá: Čekáme ještě na uzavření našich výsledků, ale už teď můžeme říci, že bude lepší než předchozí rok (zisk 95 mil. Kč, pozn. red.).

Co stojí za tímto výsledkem?

Alena Černá: Je to větší počet faktorů – zlepšení inzerce či zefektivnění fungování firmy. Přestože prodané náklady klesají napříč, tak tempo poklesu se zpomaluje. Rozšířili jsme portfolio o nové tituly a speciály – jen Chvilka pro tebe a Tina mají šest až sedm pravidelných speciálů. A nedržíme ztrátové časopisy.

Platí to i pro bývalé tituly Stratosféry?

Alena Černá: Ukončili jsme vydávání těch titulů, u kterých jsme neviděli perspektivu. Naopak tam, kde jsme perspektivu viděli, jsme investovali. Po těch letech se nám s jednou drobnou výjimkou podařilo dostat zakoupené portfolio do černých čísel.

Bauer Media operuje v Česku ještě vedle spřízněné společnosti Bauer Media Praha, která právě zahrnuje bývalé tituly Stratosféry. Neuvažujete o fúzi obou firem?

Alena Černá: Ne, zatím toto členění koncernu vyhovuje.

Změní se strategie Bauer Media v oblasti online médií? Zatím Bauer Media jednoznačně signalizovala primární záměr v oblasti printu.

Alena Černá: Rezervovanost Bauer Media v rozvoji onlinu v Česku má svoje důvody. V časopisecky orientovaném vydavatelství je, jak řada pokusů jiných subjektů ukázala, obtížné zhodnotit obsah na webu. To ale neznamená, že do budoucna se Bauer nebude v onlinu nebo jiných médiích také více angažovat.

Plánujete v oblasti tištěných médií v horizontu do konce letošního roku nějaké nové tituly? Přeci jen konkurence se z různých stran snaží na pozici některých titulů Bauer Media útočit…

Karin Vedrová: Pozitivní vývoj společnosti umožňuje pracovat na nových projektech. Ano, obměna a smysluplné rozšiřování portfolia je nezbytné pro udržení dobré kondice vydavatelství. Těší nás, že know-how Bauer Media Group nabízí řadu nových časopiseckých formátů, které se dají adaptovat, a zároveň podporuje lokální inovace.