Nova se loni vrátila do zisku téměř 200 mil. korun

pondělí, 13. června 2016, 06:30 TV MediaGuru

Televizní skupina loni vylepšila své hospodaření, po dvou letech se vrátila do zisku.

Společnost CET 21, provozovatel televizních kanálů skupiny Nova, zakončila loňský rok čistým ziskem ve výši 197 mil. Kč. Ve srovnání s předcházejícími roky se tak Nova vrátila do zisku. V roce 2014 bylo její hospodaření ztrátové (-583 mil. Kč), v roce 2013 představovala ztráta dokonce 1,8 mld. Kč. Výkony společnosti se loni meziročně zvýšily o 4 % na 5,3 mld. Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 6 % na 4,49 mld. Kč.

Základní ukazatele hospodaření CET 21 v roce 2015 (mil. Kč)

 mil. Kč 2015 2014 změna (%)
výkony 5 307 5 106 4
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 493 4 240 6
provozní výsledek hospodaření 961 551 74
výsledek hospodaření po zdanění 197 -583 134

Zdroj: účetní závěrka 2015

Tržby z prodeje reklamy, které tvoří jasně nejvyšší část celkového obratu, se zvýšily v loňském roce o 6 % na 3,66 mld. Kč. Znamená to, že už nerostly tak vysokým tempem jako v předešlém roce 2014, kdy se na Novu začali vracet inzerenti po úpravě agresivní obchodní politiky v roce 2013. Zvýšily se i výnosy z internetové reklamy a z předplatného kanálů distribuovaných přes satelit a kabel. Počet předplatitelů platformy Voyo.cz překročil loni hranici 30 tisíc. V porovnání s TV reklamou v pozemním vysílání však tvoří jen malou část celkových výnosů.

„V uplynulém roce se podařilo úspěšně zefektivnit aktivity společnosti, které společně s novou obchodní politikou a návratem inzerentů vedly k vynikajícím finančním výsledkům CME a CET 21," hodnotí generální ředitel a jednatel společnosti CET 21 Christoph Mainusch.

Struktura tržeb CET 21 v roce 2015 (mil. Kč)

2015 2014 změna (%)
výnosy z vysílání reklamy (pozemní vysílání) 3 661 3 443 6
ostatní tržby z prodeje obchodních sdělení v TV 471 443 6
prodej reklamního prostoru na internetu 132 118 12
předplatné - kabelová televize 136 117 16

Zdroj: účetní závěrka 2015. Pozn.: Výnosy jsou vykázány po odečtení agenturních provizí a dalších slev.

CET 21 uvedla v roce 2015 nový sportovní kanál a rozšířila tak nabídku sportovních kanálů na dva (Nova Sport 1, Nova Sport 2). Zároveň avizovala spouštění kanálu pro Slovensko pod názvem Nova International. V průběhu loňského roku CET 21 splatila část úvěru od mateřské CME (splaceno 587 mil. Kč). Zůstatek úvěru však stále představuje více než 6,1 mld. Kč. V letošním roce také CET 21 částečně vrátila CME příplatky mimo základní kapitál poskytnuté v letech 2013 a 2014, a to v celkové výši 744 mil. Kč.

-mav-