Výzkum: Česká společnost tráví volný čas nejvíc u TV

pondělí, 20. června 2016, 10:50 TV, Výzkum MediaGuru

Průměrný Čech má týdně 45 hodin volného času a téměř třetinu z něj stráví u televize, ukazuje výzkum.

V běžný den připadá na průměrného Čecha 6 a půl hodiny volného času. Zatímco pracující tráví volnočasovými aktivitami 5 hodin denně, o víkendu jim mohou věnovat 6 a tři čtvrtě hodiny. Množství volného času se s věkem mění. Vyplývá to z výzkumu Proměny české společnosti, jehož závěry z prvního ročníku v pondělí představili jeho realizátoři – Sociologický ústav AV a Masarykova univerzita. Na sběru dat výzkumu se podílí také agentury Stem/Mark a Median.

Nejběžnější a také nejdéle trvající volnočasovou aktivitou je sledování televize. V typický den ji sledují tři dospělí ze čtyř a televize v průměru zabírá 2 hodiny denně – tedy téměř třetinu celkového volného času. Zhruba jedna hodina je vyhrazena odpočinku a další hodina rodině nebo přátelům. Půl hodinu denně věnujeme čtení či poslechu hudby, rovněž půl hodinu denně brouzdání na internetu.

Zdroj: Proměny české společnosti, SOÚ, n=8038
Zdroj: Proměny české společnosti, SOÚ, n=8038

Průměrná doba, která je ve volném čase vyhrazena trávení jednotlivým aktivitám, je ovlivněna věkem. Nejvíce volného času mají mladí lidé do 24 let – denně je to přes 7 hodin. Poté objem volného času klesá až k 5 hodinám u věkové kategorie 35 až 44 let. S rostoucím věkem volný čas opět přibývá. Senioři starší 65 let si už užívají přes 8 hodin volného času denně. Senioři rovněž tráví s televizí více času než mladí – denně jsou to přes 3 hodiny a k televizi v běžný den usedá téměř 90 % z nich. Naopak mezi mladými do 25 let sleduje televizi v běžný den jen každý třetí.

Zdroj: Proměny české společnosti, SOÚ, n=8038
Zdroj: Proměny české společnosti, SOÚ, n=8038

Pohled na rozvržení času v průběhu celého dne v obecné populaci dospělých jasně ukazuje, že čas žen je výrazněji orientován na péči o domácnost a děti, u mužů je oproti tomu více zdůrazněna oblast placené práce. Průměrná žena věnuje práci v domácnosti více času než placené práci. U mužů platí opak. Ženám ve výsledku zbývá méně volného času, a to především o víkendu. O víkendu se nůžky mezi ženami a muži rozevírají.

Profil trávení denního času u mužů a žen, běžný den a víkend

Zdroj: Proměny české společnosti, SOÚ, n=8038
Zdroj: Proměny české společnosti, SOÚ, n=8038

O výzkumu

Proměny české společnosti je mezioborové čtyřleté šetření domácností, které probíhá od roku 2015 do roku 2018. Prvního ročníku výzkumu se v roce 2015 zúčastnilo 5 212 českých domácností s více než 13 000 členy. Většina těchto domácností bude znovu dotázána ve druhém ročníku, který začíná v létě 2016. Jde o jeden z nejvýznamnějších výzkumů české společnosti v historii. K hlavním tématům šetření patří bydlení, práce a vzdělávání, rodinný život, zdraví a trávení času a politická a občanská participace. Výzkum organizuje Sociologický ústav Akademie věd ČR, CERGE-EI a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Sběr dat realizují agentury MEDIAN a STEM/MARK.

Celá studie je k dispozici zde.

-mav-

Foto: Photospin