EBU: Financování médií veřejné služby stagnuje

pátek, 15. července 2016, 11:30 TV MediaGuru

Výnosy evropských médií veřejné služby se za posledních pět let příliš nezměnily.

Celkový příjem médií veřejné služby v Evropě představoval v roce 2014 více než 35,4 mld. euro. Do výsledku je započítáno 63 veřejnoprávních médií v 45 zemích. Jedinou zemí, která není do přehledu začleněna ze států Evropské unie, je Řecko. Vyplývá to z poslední zprávy mezinárodní organizace EBU, která sdružuje evropské vysílatele veřejné služby.

Celkový příjem evropských médií veřejné služby byl v roce 2014 jen o 2 % vyšší než v předešlém roce. V pětiletém pohledu vývoje příjmů médií veřejné služby mluví organizace spíš o stagnaci. Upozorňuje na to, že celkový vývoj v roce 2014 neznamená, že ve všech zemích se příjmy médií veřejné služby zvýšily. Naopak, ve 13 zemích zaostaly za rokem 2013, a dokonce v 19 zemích byly výnosy médií veřejné služby v roce 2014 nižší než v roce 2010. Pokud by se zohlednila i výše inflace, byl by výsledek pro evropská média veřejné služby mezi lety 2010 a 2014 celkově nižší o téměř 6 %.

Financování médií veřejné služby: nominální a reálný růst, 2010-2014

EBU_financovani1

EBU považuje financování médií veřejné služby za strukturálně oslabené. Ekonomický vývoj navíc neodráží snižující se roli médií veřejné služby v novém mediálním prostředí. V souhrnu se evropská média veřejné služby podílejí jednou čtvrtinou na celkových výnosech evropského vysílacího trhu. Deset největších evropských komerčních TV skupin vykázalo v roce 2014 příjmy ve výši 52,5 mld. euro, což bylo víc než v případě všech 63 médií veřejné služby sdružených v EBU.

Většina médií veřejné služby je financována z veřejných poplatků (78 %), příjmy z komerčních aktivit představují téměř 19 %. Podíl příjmů z veřejných poplatků se v posledních letech dokonce mírně zvýšil, což souvisí s oslabením reklamního trhu a také s  restrikcemi, které médiím veřejné služby zabraňují získávat více příjmů z komerčních aktivit.

Nejčastěji jsou média veřejné služby financována z koncesionářských poplatků (67 %). Tento převažující způsob financování se týká 20 evropských zemí včetně České republiky. Jiná forma veřejné podpory (státní rozpočet, daně atp.) představovala 11 % na celkových výnosech v roce 2014. Tato forma financování převládá v zemích Beneluxu, ve Španělsku, v Pobaltí a v některých zemích východní Evropy. Komerční způsob financování uplatňuje polská TVP – jde o jediný případ, kde je televize veřejné služby podstatněji financována z prodeje reklamy.

Hlavní zdroje financování médií veřejné služby, 2014

EBU_zdroje financovani

Zdroj: Funding of Public Service Media 2015, EBU

Celou zprávu můžete číst zde.

-mav-