Bauer se chce globálně rozšiřovat v rádiu a digitálu

pondělí, 26. září 2016, 07:00 Tisk MediaGuru

Mediální společnost loni celosvětově zaznamenala historicky druhý nejvyšší obrat.

Německá mediální společnost Bauer Media plánuje rozšiřovat své aktivity v rádiovém a digitálním byznysu, uvedla majitelka společnosti Yvonne Bauer. „Náš růst je založen na nových produktech a neustálé péči o stávající značky. Tisk je základem našeho úspěchu. Kromě toho budeme rozšiřovat rádio a digitál a strategicky investovat ve všech našich obchodních segmentech,“ uvedla v souvislosti s oznámením hospodářských výsledků Bauer Media Group za rok 2015.

Obrat mediální skupiny loni celosvětově dosáhl výše 2,316 mld. euro, což byl pro firmu druhý nejlepší výsledek v historii (nejlepšího výsledku z pohledu obratu zaznamenala v roce 2013). Podstatnou část obratu nadále tvoří prodej časopisů, které se na celkovém výsledku podílejí z 56 %. Ve srovnání s rokem 2014 jejich výsledek stagnoval. Nižší výsledky zaznamenala loni magazínová inzerce (-9 %) na 397 mil. euro.

Výkon digitálních aktivit meziročně dále roste, loni to bylo o 16 %. Přesto je celkový výsledek ve výši 122 mil. euro stále marginálním v celkovém obratu mediální skupiny (v procentuálním vyjádření jde o 5 % obratu). Ještě rychleji loni rostly výkony rádiových aktivit (+39 %) na celkových 320 mil. euro. Zde pomohly především akvizice, a to ve Skandinávii a ve Velké Británii.

Podíl zahraničních (tj. mimo německých) aktivit na celkovém obratu představuje 66 %, což je oproti roku 2014 mírný nárůst. Bauer Media Group je aktivní ve 20 zemích. Počet zaměstnanců se loni zvýšil na 11 500, což je o 7 % víc než v roce 2014. Společnost působí i v České republice, kde patří k největším magazínovým vydavatelům a soustředí se zde právě na časopisecké podnikání.

Přehled výkonů Bauer Media Group v roce 2015 (mil. euro)

2015 2014 meziroční změna (%)
prodej časopisů 1 292 1 295 0
inzerce 397 437 -9
rádio 320 231 39
digitál 122 105 16
ostatní 185 195 -5
celkem 2 316 2 263 2

Zdroj: Bauer Media Group

-mav-