Sněmovna zakazuje ministrům vlastnit média

středa, 14. září 2016, 12:11 Rádio, Tisk, TV MediaGuru

Poslanecká sněmovna schválila zákon o střetu zájmů, který se také týká vlastnictví médií členy vlády.

Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh poslance Jiřího Chvojky (ČSSD), podle kterého vládní ministři nebudou moci vlastnit média. Budoucím členům vlády tak zákon zakazuje provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Návrh na zákaz vlastnictví médií ze strany veřejných funkcionářů, konkrétně členů vlády nebo vedoucích jiného ústředního orgánu státní správy, byl součástí několika pozměňovacích návrhů k zákonu o střetu zájmů, o kterém poslanci hlasovali.

Členové kabinetu ale budou moci dál ovládat firmy, nebudou mít ale přístup k veřejným zakázkám a nenárokovým dotacím. Zákon nyní zamíří k posouzení do Senátu, poté ho bude muset podepsat prezident.

„Bylo tady předloženo několik pozměňovacích návrhů, které poměrně zásadně rozšiřují zákaz souběhu výkonu funkce člena vlády a některých podnikatelských aktivit, ať už obecně, nebo ve vztahu k mediální oblasti. Musím říci, že já tuto debatu také považuji za legitimní. Dokonce si umím představit i přísnější návrhy než ty, které byly podány. Je to samozřejmě otázka úvahy. A musím také říct, že to vychází ze skutečnosti, že vidíme v praxi, že může docházet k rozsáhlým střetům zájmů u členů vlády, byť přiznaným, tak přesto to může být považováno za společenský problém," uvedl na začátku rozpravy k návrhu zákona ministr vlády Jiří Dienstbier (ČSSD).

Hlasování předcházela přibližně dvouhodinová debata. Poslanci hnutí ANO v ní argumentovali proti návrhům na omezení podnikání ministrů. Podle nich hraničí s ústavností, případně ji již dokonce překračují. Předseda frakce ANO Jaroslav Faltýnek opět uvedl, že tyto návrhy mají zabránit vstupu do politiky lidem, kteří něčeho dosáhli. "Jediným spouštěcím mechanismem je Andrej Babiš," uvedl poslanec ANO Radek Vondráček.

"Nesouhlasím s tezí, že jde o lex Babiš," oponoval předseda lidovecké frakce Jiří Mihola. Podnikání členů vlády se podle něho mělo řešit už dávno. Místopředseda předseda Sněmovny za TOP 09 Petr Gazdík (STAN) mluvil zejména o vlastnictví médií. "Není možné, aby veřejné mínění bylo ovlivňováno vrcholným politikem," uvedl.

Úspěch pozměňovacích návrhů omezujících podnikání ministrů v dnešním hlasování poslanců považuje předseda TOP 09 Miroslav Kalousek za významný krok k ochraně demokracie a proti oligarchizaci Česka. Kvůli nesouhlasu ODS sice strany nepodpořily návrh zakázat členům vlády ovládat obchodní společnosti, ale další důležité návrhy uspěly, takže se zněním novely je spokojen. To zásadní prošlo, řekl Kalousek novinářům ve Sněmovně.

Andrej Babiš, který vlastní skupinu Agrofert včetně mediálního domu Mafra a rozhlasovou stanici Impuls a televizi Óčko, se z dnešního jednání dolní komory omluvil. Dojednává podobu návrhu státního rozpočtu pro příští rok. "Jsou to zoufalci, kteří nevědí, jak funguje svět," řekl Babiš na chodbě, kde sledoval výsledky hlasování na obrazovce.

Znění pozměňovacího návrhu k vlastnictví médií

(1) Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku ani společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku. (2) Veřejný funkcionář uvedený v odstavci 1 je povinen ukončit provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku nebo ukončit svou účast nebo členství v právnické osobě, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, bez zbytečného odkladu poté, co začal vykonávat svou funkci, nejpozději však do 60 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. Není-li z důvodů nezávislých na vůli veřejného funkcionáře možné dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě, veřejný funkcionář o této skutečnosti v dané lhůtě informuje evidenční orgán a provede současně všechna potřebná opatření směřující ke splnění povinnosti uvedené podle věty první. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena. (3) Veřejný funkcionář, který neukončil svou účast nebo členství v právnické osobě, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, podle odstavce 2, nesmí v této obchodní korporaci disponovat s vykonávat hlasovací práva. Pokud je veřejný funkcionář jediným společníkem v obchodní společnosti, nesmí při výkonu působnosti nejvyššího orgánu této obchodní společnosti činit jiná rozhodnutí, než která ukládá zákon nebo která se týkají zrušení obchodní společnosti, anebo volit orgány obchodní společnosti nebo jejich členy, ledaže jim zanikla funkce.

-mav-, -čtk-