Odhad: Třetina billboardů v Česku je nelegálních

středa, 19. října 2016, 07:00 Outdoor MediaGuru

Boj proti nelegálním venkovním plochám není v Česku zatím příliš účinný.

Na to, abychom jako zadavatelé zjistili, které z venkovních nosičů jsou povolené, si musíme dávat čím dál větší pozor. Počet nelegálních reklamních ploch je totiž vysoký a podle dostupných odhadů představují nelegální plochy 30 % veškerých billboardových nosičů v Česku.

Nepovolené plochy proto představují jeden z hlavních problémů venkovní reklamy. Její regulace je v Česku ovlivněna nedůsledností státní správy, která ve finále reguluje svými předpisy pouze tu reklamu, která je povolená v souladu se stavebním zákonem. Co se týče třicetiprocentního podílu všech venkovních nepovolených reklam, ty státní správa neřeší. Jejich vliv například na bezpečnost silničního provozu ale může být velká. O estetickém hledisku různých pomalovaných valníků u cest ani nemluvě.

Podle neoficiálních statistik ročně zemře na silnicích při nehodách, které mohlo zapříčinit nevhodné umístění venkovního nosiče, asi 10 lidí. Je to jeden z argumentů, proč mají velkoplošné reklamy do roku 2017 definitivně zmizet z okolí dálnic a rychlostních silnic. Stranou ale zůstává, kolik z těchto “odhadovaných a zaviněných” úmrtí, bylo způsobeno legálně, či nelegálně umístěným billboardem.

Odhadované počty povolených/nepovolených ploch v ČR na dálnicích

komunikace povolené nepovolené
D1 439 720
D2 70 89
D5 53 61
D8 17 41
D11 70 83

Zdroj: http://www.spvrcr.cz

Autor textu: Jiří Haramul, mediální konzultant 

Haramul Jiri