Pětiletý pohled na prodej slovenského printu

pondělí, 03. října 2016, 15:35 Slovensko MediaGuru

Prodej slovenských deníků se za posledních pět let snížil o třetinu. Jak si vedly časopisy?

Ako sa menia predaje slovenského printu? Prinášame porovnanie výsledkov pred piatimi rokmi a teraz.

Celoštátne slovenské denníky klesli za posledných päť rokov približne o tretinu: napríklad najúspešnejší z nich, bulvárny Nový Čas, mal v roku 2010 vyše 140-tisícové predaný náklad, kým za minulý rok už bol pod sto tisícmi. A tento rok sa jeho predaje zatiaľ pohybujú na 90-tisícových úrovniach (priemer január – júl).

Výrazne klesali aj mienkotvorné denníky; Sme stratilo vyše 40% svojich niekdajších nákladov.

Na trh za ten čas prišli noví hráči: v roku 2015 Denník N, ktorý však svoje predaje stále neaudituje v ABC SR. Mimo auditu je dlhodobo aj denník Šport. Z ABC pred niekoľkými rokmi vystúpila tiež Pravda, čísla zverejňuje po svojej linke.

Predaný náklad celoštátnych denníkov 2010 a 2015

Periodikum Vydavateľstvo 2015 2010 Rozdiel 2015/2010 Rozdiel 2015/2010 [%]
Nový Čas Ringier Axel Springer Slovakia 96 432 143 191 -46 759 -32.7%
Plus jeden deň News and Media Holding 41 541 56 794 -15 253 -26.9%
Sme Petit Press 31 762 56 596 -24 834 -43.9%
Hospodárske noviny Mafra Slovakia 12 175 17 319 -5 145 -29.7%
Pravda* Perex - 52 079 - -

* titul vystúpil z ABC SR. Za rok 2015 uvádzal predaný náklad 43 686 kusov

Predaný náklad denníkov

[chart type="line" footer="2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-7/2016

Hospodárske noviny 17 319 16 991 15 389 13 428 11 885 12 175 11 792

Nový Čas 143 191 135 609 121 041 109 983 101 156 96 432 90 928

Plus jeden deň 56 794 54 648 52 190 48 646 45 963 41 541 41 717

Sme 56 596 53 294 48 893 43 604 39 916 31 762 28 014

Pravda 52 079 53 646 51 236

"][/chart]

Zdroj: ABC SR

Predaný náklad regionálnych denníkov 2010 a 2015

Periodikum Vydavateľstvo 2015 2010 Rozdiel 2015/2010 Rozdiel 2015/2010 [%]
Korzár Petit Press 11 989 23 041 -11 052 -48.0%
Új Szó Petit Press 18 395 23 252 -4 857 -20.9%

Zdroj: ABC SR

Týždenníky stratili štvrtinu trhu

O čosi miernejší, no stále výrazný pokles nastal aj pri týždenníkoch. Tým relevantným, auditovaným v ABC SR, sa za päť rokov znížil predaný náklad v priemere o štvrtinu. A kým v roku 2010 dosahovali stotisícové výkony až štyri tituly, minulý rok to bol už len jeden, vlajková loď News and Media Holdingu Plus 7 dní. Aj aktuálne sa tam drží, keď v roku 2016 predáva priemerne 110 tisíc výtlačkov.

Trh prišiel za posledných päť rokov napríklad o bulvárno-šoubizový časopis Star, ktorý sa pohrával s periodicitou a menil aj publisherov, až ho napokon prevzala slovenská Mafra a po krátkom čase zrušila. Medzi týždenníky sa zaradil programový TV Svet: ten pôvodne štartoval ako lacný dvojtýždenník, no segment po niekoľkých rokoch opustil a zhustil periodicitu.

Solídne obdobie má za sebou programový časopis TV max, dnes už jediný auditovaný dvojtýždenník na Slovensku. Medzi rokmi 2010 až 2015 mu dokonca mierne rástli predaje, keď si polepšil o 3 % na takmer 180 tisíc. Aktuálne je pod 170 tisícmi (január až júl 2016).

Predaný náklad týždenníkov 2010 a 2015

Periodikum Vydavateľstvo 2015 2010 Rozdiel 2015/2010 Rozdiel 2015/2010 [%]
Plus 7 dní News and Media Holding 114 476 149 479 -35 003 -23.4%
Nový Čas pre ženy Ringier Axel Springer Slovakia 99 715 163 913 -64 198 -39.2%
Eurotelevízia Bauer Media SK 83 225 94 282 -11 057 -11.7%
Báječná žena News and Media Holding 79 646 122 581 -42 935 -35.0%
Život Ringier Axel Springer Slovakia 77 909 101 567 -23 658 -23.3%
Katolícke noviny Spolok Sv. Vojtecha-Vojtech 67 895 79 671 -11 777 -14.8%
Rytmus života Bauer Media SK 44 717 - - -
Nový Čas Nedeľa Ringier Axel Springer Slovakia 39 025 51 883 -12 858 -24.8%
Slovenka STAR Production 37 517 45 258 -7 741 -17.1%
Šarm News and Media Holding 33 212 46 068 -12 856 -27.9%
Vasárnap Petit Press 24 939 28 630 -3 691 -12.9%
Chvíľka pre teba Bauer Media SK 21 938 26 583 -4 646 -17.5%
Tele pestrý ženský magazín Bauer Media SK 13 799 25 496 -11 698 -45.9%
Trend News and Media Holding 11 066 13 506 -2 440 -18.1%
Týždeň W Press 11 026 15 386 -4 360 -28.3%
TV Svet Petit Press 8 469 - - -
Star* - - 14 005 - -

* titul zmenil periodicitu aj vydavateľa a neskôr zanikol

Predaný náklad top 10 týždenníkov

[chart type="line" footer="2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-7/2016

Plus 7 dní 149 479 149 289 142 684 130 295 121 403 114 476 112 041

Nový Čas pre ženy 163 913 140 495 121 887 113 594 101 443 99 715 94 381

Eurotelevízia 94 282 89 394 82 847 84 540 84 670 83 225 78 501

Život 101 567 95 305 90 558 86 280 82 526 77 909 73 596

Báječná žena 122 581 108 275 112 888 96 054 84 916 79 646 72 685

Katolícke noviny 79 671 79 093 77 818 74 998 71 082 67 895 65 197

Rytmus života - 47 680 48 551 45 566 47 957 44 717 47 819

Nový Čas Nedeľa 51 883 49 431 42 855 43 018 41 354 39 025 37 618

Slovenka 45 258 43 750 40 890 40 421 38 205 37 517 35 044

Šarm 46 068 42 145 40 974 38 308 36 189 33 212 29 651"][/chart]

Zdroj: ABC SR

Predaný náklad regionálnych týždenníkov 2010 a 2015

Periodikum Vydavateľstvo 2015 2010 Rozdiel 2015/2010 Rozdiel 2015/2010 [%]
Regionálne noviny My Petit Press 84 686 106 753 -22 067 -20.7%

Predaný náklad dvojtýždenníkov 2010 a 2015

Periodikum Vydavateľstvo 2015 2010 Rozdiel 2015/2010 Rozdiel 2015/2010 [%]
TV max Bauer Media SK 178 410 173 245 5 165 3.0%

Zdroj: ABC SR

Mesačníky: Stotisícový ani jeden

Slovenské mesačníky auditované v ABC SR za päť rokov stratili v priemere 15 až 20 % predaného nákladu. Prudko klesali aj lídri, nezriedkavý bol pokles aj o štvrtinu. Niekdajšia trhová jednotka Nový Čas Krížovky stratil medzi rokmi 2010 až 2015 skoro tretinu predajov a kým v roku 2010 ako jediný mesačník na Slovensku dokázal mať stotisícové predaje, teraz sa musí uspokojiť so 70 tisícmi.

Od roku 2010 sa aj medzi mesačníkmi udialo niekoľko zaujímavých zmien: začal vychádzať licencovaný titul Forbes, zanikol pánsky časopis Break, respektíve Brejk, a v ženskom segmente to skúsila slovenská Mafra. Jej časopis Evita sa na trhu i v oficiálnom audite objavil v máji minulého roka a odvtedy dosahuje približne 28-tisícové predaje.

Okrem toho vzniklo či do auditu pribudlo pár menších mesačníkov s predajmi nižšími ako 10 tisíc.

Predaný náklad mesačníkov 2010 a 2015

Periodikum Vydavateľstvo 2015 2010 Rozdiel 2015/2010 Rozdiel 2015/2010 [%]
Záhradkár News and Media Holding 77 917 96 076 -18 160 -18.9%
Nový Čas Krížovky Ringier Axel Springer Slovakia 73 146 106 775 -33 629 -31.5%
Zdravie News and Media Holding 57 981 78 112 -20 132 -25.8%
Eva Ringier Axel Springer Slovakia 43 553 55 160 -11 606 -21.0%
Emma News and Media Holding 41 007 56 891 -15 884 -27.9%
Nota Bene Proti Prúdu 30 026 29 192  834 2.9%
Nový Čas Bývanie Ringier Axel Springer Slovakia 29 171 49 333 -20 162 -40.9%
Evita magazín Mafra Slovakia 27 987 - - -
Dobré jedlo News and Media Holding 25 064 58 698 -33 634 -57.3%
Urob si sám Jaga group 22 177 18 617 3 560 19.1%
Madam Eva Ringier Axel Springer Slovakia 20 067 18 956 1 111 5.9%
Kamarát Kampress 18 530 41 546 -23 016 -55.4%
Poľovníctvo a rybárstvo News and Media Holding 17 538 22 373 -4 835 -21.6%
Včielka News and Media Holding 16 178 8 393 7 785 92.8%
Forbes Barecz & Conrad Media 13 070 - - -
Vitalita Via Vitalita 12 361 19 678 -7 317 -37.2%
Pekné bývanie News and Media Holding 10 828 21 388 -10 559 -49.4%
Praktická Slovenka STAR Production 9 339 11 984 -2 645 -22.1%
Auto Bild Ringier Axel Springer Slovakia 9 026 - - -
Zornička News and Media Holding 7 650 4 535 3 116 68.7%
Geo Ringier Axel Springer Slovakia 7 421 - - -
Lišiak Petit Press 7 267 - - -
Brejk News and Media Holding 6 783 12 645 -5 862 -46.4%
La Femme STAR Production 4 565 12 894 -8 329 -64.6%
Magická žena Bonmedia 3 285 - - -
Slovenka zdravie rodiny STAR Production 2 911 - - -

Predaný náklad top 10 mesačníkov

[chart type="line" footer="2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-7/2016

Záhradkár 96 076 96 680 88 436 87 839 83 276 77 917 77 668

Nový Čas Krížovky 106 775 106 584 94 345 89 166 82 656 73 146 69 526

Zdravie 78 112 74 802 71 898 69 014 65 945 57 981 57 345

Eva 55 160 53 337 50 595 44 188 45 035 43 553 43 674

Emma 56 891 50 046 50 466 50 747 42 511 41 007 39 931

Nota Bene 29 192 26 940 28 828 29 308 30 417 30 026 28 992

Evita magazín - - - - - 27 987 28 908

Nový Čas Bývanie 49 333 42 428 40 073 37 568 33 738 29 171 24 105

Urob si sám 18 617 16 759 16 281 18 242 20 980 22 177 22 637

Dobré jedlo 58 698 49 690 44 376 37 827 31 312 25 064 20 987

"][/chart]

Zdroj: ABC SR

Predaný náklad supplementov 2010 a 2015

Periodikum Vydavateľstvo 2015 2010 Rozdiel 2015/2010 Rozdiel 2015/2010 [%]
Nový Čas víkend Ringier Axel Springer Slovakia 142 777 208 718 -65 941 -31.6%
TV Oko Petit Press 85 335 185 908 -100 573 -54.1%
Plus 7 nap Petit Press 23 291 27 866 -4 575 -16.4%
Magazín Pravdy* Perex - 52 996 - -

Zdroj: ABC SR