Burda Praha loni spadla do mírné ztráty

úterý, 08. listopadu 2016, 08:00 Tisk MediaGuru

Na výsledku se odrazily nižší výnosy z prodeje časopisů, z inzerce a investice do nových projektů.

Se ztrátou -5,6 mil. korun uzavřela své loňské hospodaření Burda Praha. Vydavatel převážně ženských a lifestylových časopisů se i v loňském roce musel vyrovnávat s poklesem v segmentu tištěných médií. Výkony společnosti loni představovaly 625 mil. Kč, což bylo o 13 % méně než v předešlém roce 2014. Nižší hospodářský výsledek přičítá Burda investicím do nových projektů, jejichž přínos by mělo hospodaření firmy pocítit v letošním roce.

"I v roce 2015 musela Burda Praha čelit klesajícímu trhu tištěných médií. Ten se projevil jak na objemu výnosů z inzertních příjmů, tak na výnosech ze samotného prodeje časopisů. Tomuto vývoji společnost přizpůsobuje své náklady a investuje do nových zdrojů příjmů. Ty jsou reprezentovány zejména prezentací obsahu na internetové platformě, zaváděním nových produktů a organizací speciálních akcí, které slouží k propagaci a zvýšení atraktivity produktů společnosti. Zejména vlivem investic do rozvojových aktivit společnosti skončilo její hospodaření v roce 2015 mírnou ztrátou, nicméně tyto investice budou generovat budoucí příjmy z nových zdrojů," uvedlo vedení společnosti ve výroční zprávě za rok 2015.

Základní výsledky Burda Praha v roce 2015 (tis. Kč)

2015 2014
výkony 624 612 718 117
provozní výsledek hospodaření -5 664 6 754
hospodaření za účetní období -5 594 8 411

Zdroj: Výroční zpráva 2015

Do nového roku 2017 vstoupí Burda Praha s upraveným portfoliem. Nebude už pokračovat ve vydání lifestylových magazínů InStyle a Maxim. Soustředit se chce na aktivity kolem brandů, jako je Elle, Marianne, Marie Claire, Svět ženy a dalších titulů a zároveň hodlá vytvářet nové tiskové, digitální a eventové projekty.

-mav-