Tendr ATO na měření vyhrála Nielsen Admosphere

pondělí, 14. listopadu 2016, 10:17 TV MediaGuru

Zadavatel elektronického měření sledovanosti potvrdil stávajícího realizátora Nielsen Admosphere.

Asociace televizních organizací (ATO) uzavřela v pondělí 14. listopadu smlouvu se společností Nielsen Admosphere na crossplatformní elektronické měření sledovanosti a konzumace obsahu na léta 2018-2022. Projekt obsahuje elektronické měření klasického živého i odloženého televizního vysílání, nově i v propojení s daty o sledovanosti videí na internetu. Měřena budou všechna koncová zařízení pro přehrávání videoobsahu, jako je TV včetně chytré televize, PC, tablety, mobily, aplikace, HbbTV. Data budou doplňována o výstupy z dalších výzkumů, o sledovanost v reálném čase (real time data) a jiná doplňková měření.

„V současnosti jsme svědky velkých technologických změn, na které je třeba se včas připravit. Tradiční vysílání zůstává sice nadále silné, ale zároveň prudce rostou on-line aktivity a mění se způsob sledování televize i veškerého videoobsahu. Samotné peoplemetry už k měření nestačí,“ uvedla Vlasta Roškotová, jednatelka ATO.

Do tendru se přihlásil jeden uchazeč, a sice stávající realizátor Nielsen Admosphere. Výzkumná agentura vyhověla podle sdělení zadavatele požadavkům ATO a splnila všechny zadávací podmínky včetně formálních náležitostí předepsaných veřejnou zakázkou. Rozhodnutí o výběru realizátora učinil zadavatel minulý týden na základě doporučení devítičlenné hodnotící komise.

„Crossplatformní měření reaguje na technologický vývoj v digitální éře v Evropě i ve světě, na změnu chování uživatelů a poptávku trhu po zjednodušení procesu plánování a nákupu médií. Nový projekt bude mít podobu hybridního měření a toto významné rozšíření od roku 2018 znamená i značné navýšení finančních nákladů pro členy ATO, “ uvedla předsedkyně komise Renata Týmová z České televize.

Podle Terezy Šimečkové, předsedkyně představenstva společnosti Nielsen Admosphere, se Česká republika novým projektem zařadí mezi špičku zemí, které mají takto robustní a rozsáhlé měření.

Výkonný ředitel Asociace mediálních agentur (ASMEA) Ondřej Novák zdůraznil zájem klientů, a tedy mediálních agentur, na co nejkomplexnějším vyhodnocování mediálního chování české populace, které se stále více přesouvá na nové, digitální platformy „Považujeme za důležité, aby nový projekt využil všechny možnosti, které jeho zadání umožňuje, a abychom tak dosáhli opravdu robustního, nejen crossplatformního, alei i crossmediálního zdroje informací důležitých pro mediální plánování a nákup,“ řekl.

Oproti stávajícím nákladům na elektronické měření sledovanosti představuje navýšení nákladů pro novou etapu téměř 60 mil. Kč. Hodnota zakázky činí 357,9 mil. Kč. Předpokládaná celková hodnota zakázky včetně opčního práva je pak odhadována na 450 mil. Kč.

Tereza Šimečková (vlevo) a Vlasta Roškotová při podpisu smlouvy. Foto: D. Keltová
Tereza Šimečková (vlevo) a Vlasta Roškotová při podpisu smlouvy. Foto: D. Keltová

-mav-