Deník mění centrální redakci a chce dohnat Aktuálně.cz

středa, 25. ledna 2017, 08:00 Internet & Mobil, Tisk Martina Vojtěchovská

Regionální Deník skupiny VLM uvede od března plně integrovanou redakci pro print a online.

Centrální redakce Deníku a Dotyku společnosti Vltava Labe Media dozná od února změn. Novými zástupci šéfredaktora byli jmenováni Jan Klička a Stanislav Šulc. Jan Klička je dlouholetým redaktorem Deníku, který svou kariéru začínal na iHNedu a v Týdnu.cz, Stanislav Šulc přichází z deníku E15. Vedoucím editorem online serverů Deník.cz a Dotyk.cz se stal David Vagaday, který rovněž přichází z deníku E15. Už v prosinci 2016 se zástupcem šéfredaktora stal Martin Kratochvíl.

V průběhu ledna nastoupili do redakce Veronika Rodriguez (naposledy Týden a Aktuálně.cz), Jiří Janda (ČTK a E15) a Zuzana Zelenková (TV Barrandov a ČtiDoma.cz).

Šéfredaktorem Deníku a Dotyku je Tomáš Skřivánek. Po příchodu Tomáše Skřivánka došlo ke spojení redakcí tištěného a internetového vydání Deníku s redakcí Dotyku. Dotyk se v nové koncepci soustředí především na ekonomická témata, názory a náročnější publicistiku.

Zleva nahoře: Stanislav Šulc, Jan Klička, Martin Kratochvíl, dole: David Vagaday a Jiří Janda. Foto: VLM
Zleva nahoře: Stanislav Šulc, Jan Klička, Martin Kratochvíl, dole: David Vagaday a Jiří Janda. Foto: VLM

O změnách v centrální redakci Deníku jsme mluvili s Tomášem Skřivánkem.

Na začátku nového roku jste oznámili příchod několika nových lidí do centrální redakce Deníku. Ti se přidávají ke stávajícím redaktorům, nebo je nahrazují?

Naším cílem je vybudovat silnou centrální redakci, počet redaktorů zvyšujeme. Cílem je, abychom práci jinak rozložili a zorganizovali. Noví lidé přicházejí proto, aby pomohli zavést běžné mechanismy redakční práce. Nová je také integrace tištěného a onlinového Deníku. Redaktoři si musejí zvykat na to, že web má větší prioritu, než měl ve vydavatelství v minulosti.

Větší prioritu než print?

Chceme, aby Deník.cz v návštěvnosti rostl (v prosinci 2016 měsíční návštěvnost 1,7 mil. RU) a aby se vyrovnal Aktuálně.cz (v prosinci 2016 měsíční návštěvnost 2,09 mil. RU). Je potřeba, aby printoví redaktoři začali na web víc přispívat a abychom přinášeli víc původních zpráv. Příchodem nových lidí očekáváme celkově větší redakční produkci. Naším úkolem je naučit čtenáře tištěného deníku web číst. Zatím je překryv mezi oběma typy titulů jen asi poloviční. Plánujeme se pustit do tématických magazínů, některé budeme vydávat jako přílohu tištěného vydání, jiné se stanou součástí Deníku.cz.

Nové řízení centrální redakce staví vedle šéfredaktora na třech jeho zástupcích. Co od nich očekáváte?

Zavádím v Deníku stejný model, jako jsem zavedl před deseti roky v E15. Za jednotlivé oblasti zodpovídají přímo zástupci šéfredaktora, nikoli vedoucí rubrik. Vedoucí rubrik - střední článek redakčního managementu - zcela vypouštíme. Honza Klička je dlouholetý ekonomický novinář, který je v Deníku od roku 2007. V nové pozici zodpovídá za zpravodajský obsah. Standa Šulc přichází z E15, kde měl na starosti kulturu. V Deníku patří do jeho kompetence publicistický a názorový obsah a rovněž kultura. Obsah rozšíříme o denní komentáře a o sobotní názorovou monostranu. Martin Kratochvíl doposud pracoval jako vedoucí vydání Deníku. Nově bude mít na starost především provoz, tedy například plánování stran, grafiky a dále sportovní rubriku.

A pozice vedoucího editora pro Deník.cz a Dotyk.cz?

Zastává ji David Vagaday a je na jeho rozhodnutí, jaký obsah směřuje na Deník.cz a jaký na Dotyk.cz. Návštěvnost Dotyku je tažena především sociálními sítěmi a webovými stránkami Deníku. V tomto pohledu je Dotyk.cz jedním z internetových kanálů v integrované redakci. Již nyní Dotyk využíváme k publikování výstupů datového týmu vedeného Alešem Vojířem. Tým plánujeme dále rozvíjet, protože jeho výstupy, většinou doplněné o lokální okresní prvky, jsou oceňovány našimi regionálním redakcemi a témata jsou velmi navštěvovaná i na webech.

Dotyk, který vznikl jako tabletový magazín, má být na internetu značkou pro prémiový segment?

Dotyk.cz míří na jiné čtenáře, než které má Deník.cz. Primárně se orientuje na ekonomické zpravodajství a na náročnější publicistiku. Měl by být zdrojem informací pro čtenáře ze socioekonomických skupin A a B a spíše pro čtenáře z větších měst.

Kolik redaktorů má celkově centrální redakce Deníku?

Celkově to bude včetně příloh a datového týmu třicet lidí. Na centrální redakci je, aby připravila denně 4-6 stránek do jednotlivých mutací Deníku. Těch vychází víc než sedmdesát. Celostátní strany, které připravujeme, se týkají celostátní politiky a událostí, zahraničí, ekonomiky, kultury a sportu. Dále od konce prosince připravujeme i zcela novou sobotní přílohu Víkend a v plánu máme spektrum příloh tištěného vydání Deníku dále rozšiřovat.

Jak moc se novým nastavením centrální redakce mění práce v regionálních redakcích Deníku?

Chceme nastavit jiný styl práce s krajskými redakcemi. Ilustroval bych to na příkladu sportovní redakce. Statistiky ukazují, že čtenáři od nás očekávají regionální informace ze sportu, méně centrální sportovní dění. Budeme fungovat jako síť – v republice máme celkem asi 30 sportovních redaktorů. Očekávám, že se každý z redaktorů bude specializovat na nějaký sport – například redakce v Prostějově bude kompetentní v tenise. V centrální redakci bude jakýsi dispečer, který informace skládá dohromady. Centrální tým proto musí dobře spolupracovat s lokálními redakcemi a musíme více vytěžit z regionů. Ve schopnosti sbírat informace v regionech je naše největší síla, máme celkově bezmála pět set redaktorů. Musíme se naučit pracovat společně a lépe věci koordinovat a skládat.

Co to znamená?

Naučit lidi vnímat to, že i regionální události mohou mít celostátní dopad. Například před Vánocemi spadl vánoční strom v České Lípě. Naši redaktoři dali fotografii spadlého stromu na Facebook, protože jsme už měli po uzávěrce. Tématu se ale chopila MF Dnes, která z věci udělala významnou událost. Musíme se naučit zvedat lokální témata a dávat je do většího kontextu. Dělat kvalitní obsah nestačí, když na něj nedokážeme pořádně upozornit, atraktivně ho čtenářsky zabalit a vložit do něj emoce.

Považujete centrální redakci z hlediska lidí za uzavřenou, nebo ještě nabíráte nové tváře?

V zásadě jsme už kompletní, nikoho nehledáme. Pokud by se ale objevil někdo, o koho bychom měli zájem, oslovíme ho.

Od kdy bude fungovat integrovaná redakce Deníku, Deníku.cz a Dotyku.cz v ostrém režimu?

Od března by už měl chod redakce probíhat v novém nastavení. Od února nastoupí noví lidé a od března bude chod redakce probíhat nově. Mým cílem je, aby každá z oblastí, jako jsou sociální věci, zdravotnictví, ekonomika, domácí politika atd., měla svého určeného redaktora a ten byl v dané oblasti respektovaným profesionálem. Díky tomu dojdeme k profesionálnějšímu fungování redakce a k větší atraktivitě obsahu. Hned poté přijde na řadu práce na multimediálním obsahu a budování nových obsahových vertikál.

Jako hlavní test naší nové celostátní redakční kompetence vnímám letošní parlamentní volby. Již nyní finalizujeme ve spolupráci s regiony obsahové projekty věnované volbám. Spustíme je v březnu. Doufám, že nejen kvalita obsahu věnovaného volbám pomůže k posunu vnímání Deníku. Vždy budou naší nejsilnější stránkou regiony, ale chceme být vnímáni také jako důležité celostátní médium.

Tomáš Skřivánek, šéfredaktor, VLM

Šéfredaktorem centrální redakce vydavatelství Vltava Labe Media (Deník a Dotyk) je od konce roku 2016. V roce 2007 spoluzaložil a do roku 2016 vedl deník E15. V Mladé frontě pracoval jako člen představenstva zodpovědný za ekonomické a zpravodajské tituly. V roce 2000 spoluzaložil a následně tři roky vedl server www.penize.cz. V minulosti pracoval jako ekonomický redaktor v MF Dnes a Týdnu.