Lagardere: F1 zvýšila tržby a zisk, E2 drží obrat

pátek, 20. ledna 2017, 10:45 Rádio MediaGuru

Rok 2015 přinesl lepší výsledky Frekvenci 1 a stabilní Evropě 2. Ve ztrátě je rádio Zet.

Díky navýšeným tržbám z prodeje reklamního času se rádiu Frekvence 1 podařilo předloni meziročně navýšit tržby o téměř 6 % na necelých 118 mil. Kč. Druhé nejposlouchanější celoplošné rádio zároveň v roce 2015 významně vylepšilo hospodaření, když celkově skončilo v zisku přes 14,4 mil. Kč. Trojka v denní poslechovosti, sesterská stanice Evropa 2, předloni udržela obrat na úrovni roku 2014 (104 mil. Kč), celkově pak dosáhla zisku 15,7 mil. Kč, což bylo o 15 % méně než v roce 2014. Naopak ve ztrátě necelých 15 mil. Kč zůstalo předloni zpravodajské Rádio Zet.

Výkonově nejsilnější společnost ze skupiny Lagardere Active ČR, firma Regie Radio Music (RRM), která se zaměřuje na prodej reklamy, prošla od roku 2015 změnou. Stala se polovičním vlastníkem nově vzniklého uskupení Radiohouse, které předloni vykázalo celkové tržby ve výši 641 mil. Kč. Radiohouse společně vlastní Media Marketing Services (MMS) ze skupiny Media Bohemia a právě RRM ze skupiny Lagardere. 

Výkony firem skupiny Lagardere (tis. Kč)

výkony 2015 2014
Evropa 2 103 919 104 430
Frekvence 1 117 540 111 600
Rádio Zet 569 2 780
RRM 257 466 568 585
Rádio Bonton 9 791 15 301
Lagardere Active CR 145 565 148 707
Max Loyd 1 812 2 096
Radiohouse 640 088 firma zahájila od 1.1. 2015

Pozn.: V Radiohousu má Lagardere přes RRM 50% podíl 

Hospodářský výsledek firem skupiny Lagardere (tis. Kč)

výsledek hospodaření  2015 2014
Evropa 2 15 744 18 563
Frekvence 1 14 412 2 119
Rádio Zet -14 885 -17 355
RRM 9 164 12 343
Rádio Bonton 1 280 4 498
Lagardere Active CR -735 -4 681
Max Loyd -972 -1 361
Radiohouse 1 865 firma zahájila od 1.1. 2015

Pozn.: V Radiohousu má Lagardere přes RRM 50% podíl 

-mav-