Metro rozšířilo distribuci i do placeného prodeje

čtvrtek, 26. ledna 2017, 15:15 Tisk MediaGuru

V rámci distribuční sítě společnosti PNS je deník Metro v prodeji za šest korun.

Deník Metro, který staví především na bezplatné distribuci v Praze a v dalších 50 městech České republiky, rozšířil od začátku roku způsoby distribuce i o volný prodej. V rámci volného prodeje je deník distribuován za 6 Kč. Důvodem je snaha vydavatelské společnosti Mafra rozšířit distribuci deníku i o další místa.

„Chceme umožnit čtenářům, aby se dostali k deníku Metro i v oblastech, kde není běžně distribuován a pokud k tomu využijeme distribuční sítě PNS, je nutné deník v této síti zpoplatnit,“ vysvětlila MediaGuru.cz ředitelka distribuce skupiny Mafra Kateřina Jelínková. Mafra ale nespecifikovala, jak velká část tištěného nákladu je v rámci zpoplatnění distribuována.

Metro vychází denně v tištěném nákladu 300 tisíc výtisků, čtenost na vydání dosahuje podle výsledků výzkumu Media projekt za 2. a 3. čtvrtletí 2016 v průměru 465 tisíc čtenářů na vydání. Deník má silnou pozici především v hlavním městě, kde je nejčtenějším deníkem vůbec.

V portfoliu skupiny Mafra patří Metro do skupiny bezplatných titulů společně s týdeníkem 5+2 dny, který vychází v nákladu přes 800 tis. výtisků. To je nejvyšší náklad ze všech týdeníkových titulů.

Mezi deníky je bezplatně distribuován také deník E15 společnosti CN Invest (skupina CNC), který je cílen na vybraná místa. Menší část nákladu (cca 1 % z celku) je pak vkládána do volného prodeje za 10 Kč.

-mav-