Sněmovna přes veto zakazuje politikům vlastnit média

středa, 11. ledna 2017, 11:59 Rádio, Tisk, TV MediaGuru

Poslanecká sněmovna přes veto prezidenta Zemana schválila přísnější zákon o střetu zájmů.

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a schválila nové znění zákona o střetu zájmů. Pro hlasovalo 129 poslanců ze 185 přítomných, proti bylo 49 poslanců.

Novela mimo jiné zakazuje firmám člena vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Nová pravidla rovněž zabrání budoucím členům vlády a dalším politikům provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Společnost Agrofert vlastněná Andrejem Babišem je na českém mediálním trhu vlastníkem mediální skupiny Mafra (MF Dnes, LN, Metro, 5plus2, Téma, TV Óčko a další) a společnosti Londa (Rádio Impuls). Opatření se má ale týkat až budoucích ministrů.

Na Babišovu skupinu Agrofert však novela o střetu zájmů nakonec zřejmě nedopadne. Ministr už ohlásil, že se plánuje do konce ledna zbavit akcií koncernu. Zatím ale neupřesnil jak. Normu navíc bude s největší pravděpodobností posuzovat Ústavní soud.

Andrej Babiš se projednávání ve Sněmovně nezúčastnil. Na brífinku bezprostředně po hlasování označil projednávání za frašku, jejíž cílem má být jeho odstranění z politiky. "Pokud v říjnu skončíme v opozici a budu řadovým poslancem, tak si můžu firmu znovu převzít. Takže budu poslanec a nic se nezmění. Proto je to protiústavní zákon," řekl. Odmítl zároveň, že by si "přihrával dotace" a že by po vstupu do politiky získával výhody. "Musím zásadně odmítnou všechny lži. V Poslanecké sněmovně sedí několik lhářů a na prvním místě jsou to poslanci Kalousek, Kučera a Birke. Odmítám – a je to sprostá lež –, že bych někdy někomu odpustil nějaké daně," řekl. Podle vlastních slov ho také šokouje přístup ČSSD a premiéra Sobotky. "Tři roky a tři měsíce s tím neměl problém a teď říká, že to je problém. Kdyby chtěl, tak hlasování zvrátil. Je to ale dohoda jeho a Kalouska," dodal s tím, že hlasování vnímá jako "podraz koaličních partnerů".

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka stále platí záměr prezidenta Miloše Zemana, že se po přehlasování svého veta zákona o střetu zájmů obrátí na Ústavní soud. Ovčáček to sdělil ČTK po dnešním hlasování v Poslanecké sněmovně.

Znění vybrané pasáže zákona 159/2006 o střetu zájmů, která zakazuje politikům vlastnit média

(1) Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku ani společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku. (2) Veřejný funkcionář uvedený v odstavci 1 je povinen ukončit provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku nebo ukončit svou účast nebo členství v právnické osobě, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, bez zbytečného odkladu poté, co začal vykonávat svou funkci, nejpozději však do 60 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. Není-li z důvodů nezávislých na vůli veřejného funkcionáře možné dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě, veřejný funkcionář o této skutečnosti v dané lhůtě informuje evidenční orgán a provede současně všechna potřebná opatření směřující ke splnění povinnosti uvedené podle věty první. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena. (3) Veřejný funkcionář, který neukončil svou účast nebo členství v právnické osobě, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, podle odstavce 2, nesmí v této obchodní korporaci vykonávat hlasovací práva. Pokud je veřejný funkcionář jediným společníkem v obchodní společnosti, nesmí při výkonu působnosti nejvyššího orgánu této obchodní společnosti činit jiná rozhodnutí, než která ukládá zákon nebo která se týkají zrušení obchodní společnosti, anebo volit orgány obchodní společnosti nebo jejich členy, ledaže jim zanikla funkce.

§ 2 Veřejný funkcionář

(1) Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „poslanec“), b) senátor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „senátor“), c) člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády d) náměstek člena vlády nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu, e) vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, f) předseda a inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů, g) předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, h) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, i) předseda Energetického regulačního úřadu, j) člen bankovní rady České národní banky, k) prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu, l) veřejný ochránce práv a jeho zástupce, m) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, n) člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, o) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo p) starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

-mav-, -čtk-