Generální ředitel ČT se má volit na konci dubna

středa, 15. února 2017, 16:46 TV MediaGuru

Rada ČT odsouhlasila harmonogram volby generálního ředitele České televize.

Rada České televize vyhlásila ve středu 15. února 2017 výběrové řízení na obsazení pozice generálního ředitele České televize. Radní ve schváleném harmonogramu odhlasovali, že přihlášky mohou zájemci podávat do 27.3. 2017. Volba generálního ředitele by se měla uskutečnit ve středu 26. dubna 2017.

Radní požadují, aby zájemci splňovali předpoklady k výkonu generálního ředitele ČT podle Zákona o ČT, měli vysokoškolské vzdělání, manažerské a osobnostní předpoklady, vítaná je také praxe v médiích či s řízením institucí. Přihláška musí obsahovat lustrační osvědčení. Součástí přihlášky je i projekt koncepce rozvoje ČT v rozsahu 5-10 normostran.

Časový harmonogram volby GŘ ČT

  15.2. 2017: zahájení výběrového řízení, vyhlášení podmínek a požadavků na uchazeče 27.3. 2017: uzávěrka přijímání přihlášek 29.3. 2017: zveřejnění seznamu kandidátů 12.4. 2017: první kolo hlasování o zúžení počtu uchazečů 26. dubna 2017: osobní pohovory s kandidáty a volba GŘ ČT

Předseda Rady ČT Jan Bednář v diskusi uvedl, že navržený termín volby generálního ředitele ČT není neobvyklý. Objevily se totiž informace, podle kterých chtějí radní volbu záměrně uspíšit. "Není možné rozhodovat o takto důležité pozici ze dne na den. Rozhoduje se o tom dlouho dopředu jako v civilizovaných zemích," uvedl k načasování výběru generálního ředitele televize veřejné služby Bednář.

Jarní volba generálního ředitele ČT tak předchází podzimním parlamentním volbám, které zvyšují pravděpodobnost zvýšeného tlaku na média veřejné služby. Dubnový termín volby má nejspíš ještě jeden důvod. Na začátku července končí mandáty třem z 15 radních. Nebylo jisté, zda se Sněmovně podaří včas zvolit všechny tři nové členy rady. Ke zvolení ředitele ČT je potřeba minimálně deseti hlasů. Pokud by rada měla jen 12 členů, zvýšila by se pravděpodobnost, že se její členové nedokážou na vítězi výběrového řízení shodnout.

Generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi končí letos na konci září jeho stávající mandát. Do funkce byl zvolen v září 2011, když se do výběrového řízení celkově přihlásilo 36 uchazečů. Do druhého kola poté postoupilo pět finalistů. Generálního ředitele ČT volí patnáctičlenná Rada České televize. Funkční období generálního ředitele je šestileté.

-mav-, -čtk-