Boj o DVB-T2: Satelitní operátoři si stěžují u EK

čtvrtek, 30. března 2017, 14:35 TV MediaGuru

Satelitní operátoři se obracejí na Evropskou komisi kvůli zákonu o elektronických komunikacích.

Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) nesouhlasí s přechodem pozemního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 tak, jak je zakotven v návrhu novely zákona o elektronických komunikacích (ZEK). Kvůli novele zákona o elektronických komunikacích proto podala stížnost k Evropské komisi (EK), orgány komise se jí mají zabývat. Vládou navrhované řešení je podle ČASO v rozporu s evropskou legislativou. Operátorům vadí, že zvolené řešení není podle jejich názoru technologicky neutrální. Členy asociace jsou mimo jiné operátoři Digi CZ a M7 provozující síť Skylink. 

ČASO také nesouhlasí s tím, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo nedovolenou veřejnou podporu soukromým společnostem České Radiokomunikace (ČRA) a Digital Broadcasting. "Zatímco mobilním operátorům stát spektrum prodává v dražbách, výše jmenovaným provozovatelům vysílacích sítí ho hodlá poskytnout zdarma na devět let. Tím dle ČASO přijde minimálně o 11 miliard korun," říká sekretář asociace Patrik Brom.

Podle Českých Radiokomunikací k nedovolené veřejné podpoře dojít nemůže. Vládou schválená Strategie rozvoje zemského televizního vysílání předpokládá, že veškeré kompenzace budou notifikovány Evropskou komisí, reagovala mluvčí ČRA Petra Mitterová.

„Samotné Evropské rozhodnutí o uvolnění rádiových kmitočtů není technologicky neutrální, neboť se negativně dotýká jen jedné technologické platformy – zemského televizního vysílání. Alternativní technologické platformy naopak mohou získat vylepšením své pozice na trhu, pokud by byl zvolen nevhodný postup uvolnění kmitočtů. Evropské rozhodnutí navíc výslovně doporučuje využití technologie DVB-T2 a kompresní kodek HEVC,“ dodala mluvčí ČRA.

ČASO ale s tímto tvrzením nesouhlasí: „Členské státy EU mají pouze povinnost uvolnit část vysílacího spektra pro mobilní operátory, přičemž nikde není určeno, že v této souvislosti má pozemní televizní vysílání přejít na standard DVB-T2 v kombinaci s kódováním HEVC, který prosazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.“

ČTÚ je v procesu přechodu na DVB-T2 podle mluvčího Martina Drtiny pouze technickým regulátorem. "Novela byla připravena ministerstvem průmyslu a obchodu, schválena vládou a vychází z vládou schválené strategie přijaté již v roce 2016. Podle našich informací MPO provádí notifikaci u Evropské komise," řekl mluvčí.

Asociace satelitních operátorů se také domnívá, že není žádným způsobem zajištěno, že nové sítě vybudované za veřejné prostředky nebudou použity pro provoz vysílání, které bude divákům zpoplatňováno.

Vládní strategie nepočítá s tím, že by v přechodových sítích DVB-T2 bylo možno provozovat placené televizní stanice. „Následné zpoplatnění televizního vysílání je obchodním rozhodnutím konkrétního televizního provozovatele. Již dnes však mohou komerční televizní stanice vysílat placenou televizi v DVB-T,“ reagovala mluvčí ČRA.

Stát plánuje přechod na DVB-T2 kvůli potřebě uvolnit pásmo 700 MHz pro rychlé mobilní sítě, na čemž se shodly evropské země. Vysílání v DVB-T2 klade menší nároky na kmitočty proti nynější technologii DVB-T. S úplným přechodem na DVB-T2 se počítá v únoru 2021.

-mav-, čtk-